De belangengroepen: Plaatselijk belang Westerhaar-Vriezenveensewijk, Plaatselijk belang De Pollen West-Geesteren, Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk en Dorpsraad Vriezenveen.

De dorpsraad en plaatselijke belangenverenigingen behartigen de belangen van de mensen die in ‘hun’ gebied wonen. Elke belangengroep vult dit op zijn eigen manier in, maar allemaal worden ze geraadpleegd als de gemeente beleidsplannen ontwikkelt die hun aangaan. Deze en andere belangengroepen kunnen ook zelf aangeven om betrokken te worden bij een onderwerp. Zij kunnen het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseren over Twenterandse zaken. Het gemeentebestuur is dan ook erg blij met deze actieve betrokkenheid vanuit de gemeente.

Plaatselijk belang Westerhaar-Vriezenveensewijk

Plaatselijk belang Westerhaar

Plaatselijk Belang De Pollen West-Geesteren

groepsfoto Plaatselijk Belang de Pollen West Geesteren

t.a.v. secretariaat
Greftenweg 15
7671 PC  Vriezenveen
www.depollenwestgeesteren.nl
e-mail: ria@koerssen.eu

Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk

Het doel van Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk is het bevorderen van het welzijn van de inwoners van Vroomshoop, Geerdijk en directe omgeving. We willen de schakel zijn tussen inwoners en externe partijen zoals overheid, gemeente en ondernemers. We behartigen belangen van alle inwoners zowel op eigen initiatief als op verzoek van inwoners.

Contact:

Leden

Leden van de dorpsraad v.l.n.r.:

Anja Kleinjan – Annabel van Buuren – Bert Jansen – Dick Kremer – Ria de Boer – Riëtte Makkinga en Wim Jansen

Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk

Plaatselijk belang Bruinehaar

Inlichtingen: M. Grashof, Gravenlandweg 5 Bruinehaar, tel. (0546) 681 120.