Basisregistratie adressen en gebouwen

De overheid is gestart met de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (afgekort: BAG) om ervoor te zorgen dat alle gegevens van gebouwen en adressen op dezelfde manier zijn opgeslagen. Alle gemeenten in Nederland stellen deze gegevens centraal beschikbaar voor andere (overheids)instanties via de Landelijke Voorziening. Deze gegevens kunt u digitaal inzien.

Wat is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen?

De overheid is gestart met de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (afgekort: BAG) om ervoor te zorgen dat alle gegevens van gebouwen en adressen op dezelfde manier zijn opgeslagen. Alle gemeenten in Nederland stellen deze gegevens centraal beschikbaar voor andere (overheids)instanties via de Landelijke Voorziening. Deze gegevens kunt u digitaal inzien.

Zo zorgt de BAG ervoor dat er gebruikgemaakt wordt van dezelfde administratie voor gebouwen en adressen binnen de gehele overheid (gemeente, provincie, waterschap, enzovoort).

Bekijk ook het filmpje ‘De BAG in vijf minuten’.

Hoe werkt dit bij de gemeente Twenterand?

Panden en adressen krijgen één uniek en onveranderlijk identificatienummer, een soort Burgerservicenummer maar dan voor gebouwen. Dit wordt op een kaart vastgelegd. Wij hebben alle gebouwen en adressen binnen de gemeentegrenzen geregistreerd en is ook beheerder van deze gegevens.

Wij houden gegevens bij van:

  • ​Woonplaats
  • Naamgeving openbare ruimte (zoals straatnaam, industrieterreinen, kunstwerk, landschappelijk gebied, spoorbaan, terrein, water of weg)
  • Panden (gebouwen)
  • Verblijfsobjecten, zoals een woning, een winkel of een restaurant. NB. Een eengezinswoning is een pand en een verblijfsobject, terwijl een boven- en een benedenwoning gezamenlijk een pand vormen maar elk een apart verblijfsobject zijn.
  • Nummeraanduiding (huisnummer, huisletter, postcode)
  • Standplaatsen

Hoe wordt de BAG in de gemeente Twenterand geregeld?

Wij volgen de regels die de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen stelt. Deze regels bepalen onder andere dat verschillende verblijfsobjecten worden voorzien van een nummer (een woonhuis met een bedrijfspand krijgen bijvoorbeeld ieder een eigen nummer). Zo worden onder andere alle garageboxen, betreedbare transformatorhuisjes, schuren in het buitengebied en bovenwoningen bij winkels voorzien van een eigen nummer. Zowel de eigenaar als de mogelijke gebruiker van een betreffend verblijfsobject worden hiervoor benaderd.

Wat verandert er voor u?

Het betreffend verblijfsobject moet worden voorzien van een nummerbord. Een dergelijk nummer op een huis, bedrijf of ander pand geeft niets aan over het gebruik van het pand. Ook wordt hiermee niet aangegeven dat het pand voor andere doeleinden gebruikt mag worden. Dit gebruik wordt geregeld in het bestemmingsplan. De vernummering kan financiële gevolgen voor u hebben. Hierbij valt te denken aan kosten van verhuisberichten, veranderen van briefpapier, advertenties, reclame, opdrukken en dergelijke. Deze kosten, die voortvloeien uit een in het algemeen belang genomen besluit, mogen u gezien het algemeen rechtsbeginsel van gelijkheid voor de openbare lasten van het te vernummeren object niet onevenredig zwaar treffen. Er kan dan aanspraak op nadeelcompensatie bestaan. Wij hebben beleidsregels vastgesteld waarin staat aangegeven wanneer u recht heeft op deze compensatie. Indien u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0546) 840 840.

Veelgestelde vragen

Wij hebben een overzicht gemaakt met veelgestelde vragen over de BAG. Heeft u toch nog vragen, dan kunt u deze bij voorkeur via e-mail sturen naar bag@twenterand.nl of contact opnemen via telefoonnummer (0546) 840 840.