De overheid is gestart met de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (afgekort: BAG) om ervoor te zorgen dat alle gegevens van gebouwen en adressen op dezelfde manier zijn opgeslagen. Alle gemeenten in Nederland stellen deze gegevens centraal beschikbaar voor andere (overheids)instanties via de Landelijke Voorziening. Deze gegevens kunt u digitaal inzien.