Nederland gaat stoppen met het gebruik van aardgas voor het verwarmen van woningen en andere gebouwen. Sinds 1 juli 2018 worden nieuwbouwwoningen niet meer aangesloten op een gastransportnet. Dit geldt voor alle woningbouwlocaties en dus ook voor individuele woningen.

Het moment van aanvraag van de omgevingsvergunning bepaalt of de nieuwe regels gelden. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen waarvoor op of na 1 juli 2018 een aanvraag is ingediend voor een omgevingsvergunning. Ook voor kleine bedrijfsgebouwen die kleinverbruiker zijn van aardgas geldt dat deze niet meer worden aangesloten op het aardgasnet. Er is sprake van een kleinverbruiker wanneer de gasmeter niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorlaat.

Bekijk hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden over aardgasvrij bouwen:

Wat zijn alternatieven voor aardgas?

Niet aansluiten op het aardgasnet heeft uiteraard gevolgen voor een nieuw te bouwen woning. De isolatie van de woning wordt extra belangrijk. Bovendien moet er voor een ander verwarmingssysteem worden gekozen dan een gasgestookte CV-ketel. Denk daarbij aan elektrische verwarming of verwarming met behulp van een warmtepomp. Ook koken op aardgas kan niet meer. Voor meer informatie over alternatieven zie bijvoorbeeld de brochure(externe link). Er zijn ook subsidiemogelijkheden zoals de ISDE(externe link). Daarnaast kunt u bij de wooncoaches van Duurzaam Thuis Twente terecht voor een gratis adviesgesprek. Kijk op www.duurzaamthuistwente.nl/twenterand(externe link) voor meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid staat ook informatie over duurzame warmte. Kijk op: www.energiebesparendoejenu.nl(externe link)

Uw bouwbedrijf of installatiebedrijf kan u ook informeren over de mogelijkheden.

Zijn er financiële consequenties?

Aardgasvrij bouwen geeft over het algemeen hogere kosten dan een gas-gestookte cv-installatie. Aardgasvrij bouwen kan dan ook financiële gevolgen hebben. Bij diverse hypotheekverstrekkers bestaan hiervoor regelingen. Op www.duurzaamthuistwente.nl/subsidies(externe link) kunt u informatie vinden over de mogelijkheid van leningen voor energiebesparende maatregelen.

Waarom is de wetswijziging zo snel ingevoerd?

Om het risico op aardbevingen te verkleinen wil de regering de aardgaswinning in Groningen uiterlijk in 2030 beëindigen. Om de klimaatdoelstelling van Parijs te kunnen halen, moet het aardgasverbruik drastisch omlaag. Daarom is het doel dat in 2050 alle woningen in Nederland van het aardgasnetwerk zijn afgekoppeld. Dit is een enorme opgave. Om deze opgave niet onnodig groter te maken, is ervoor gekozen om op zo kort mogelijke termijn te regelen dat er geen nieuwe woningen bijkomen die op het aardgasnet worden aangesloten. Aardgasvrij nieuwbouwen is de nieuwe norm in Nederland en dus ook in Twenterand.

Wie zijn de beheerders van het aardgasnetwerk?

Op het grondgebied van de gemeente Twenterand is Coteq/Cogas de beheerder van het aardgasnetwerk.

Hoe vraag ik aansluitingen op nutsvoorzieningen aan?

Een aansluiting van een nieuwe woning op gas, elektriciteit, water, riool, warmte, media en communicatie (telefoon, internet e.d.) vraagt u aan via www.mijnaansluiting.nl(externe link). Dit is een gezamenlijk internet-portaal van de netwerkbeheerders.

Kan het elektriciteitsnet de extra elektriciteitsvraag wel aan?

Door het gasvrij bouwen zal de elektriciteitsvraag over het algemeen toenemen. Bij enkele nieuwe woningen tussen bestaande woningen zal het elektriciteitsnet het over het algemeen goed aankunnen. Als het meer woningen betreft, kan het zijn dat het elektriciteitsnet verzwaard moet worden. Enexis heeft aangegeven dit niet als een probleem te zien. Zo nodig zullen elektriciteitskabels worden verzwaard.

Heeft u nog vragen?

De gemeente Twenterand biedt u, met de inzet van energiecoaches, een gratis adviesgesprek en begeleiding aan. Dit geldt alleen voor particuliere woningeigenaren. In het adviesgesprek kunnen zij u adviseren over maatregelen en over eventuele subsidiemogelijkheden. Elke woning of bouwkavel heeft specifieke eigenschappen waardoor er geen standaardoplossingen voorhanden zijn, maar er maatwerk geleverd moet worden. Dit geldt zowel voor nieuwbouwwoningen als bestaande woningen. Daarnaast kunnen de energiecoaches u begeleiden om tot een goede offerteaanvraag en beoordeling van de offertes te komen.

U kunt een afspraak maken met een energiecoaches van gemeente Twenterand voor een gratis adviesgesprek.