Via het formulier ‘Aanvraag ruimtelijke procedure’ kunt u de volgende aanvragen indienen:

  • Principeverzoek
  • Bestemmingsplan
  • Wijzigingsplan

Aan het in behandeling nemen van een principeverzoek zijn leges verbonden. Voor het in behandeling nemen van een bestemmingsplan/wijzigingsplan worden kosten conform de dan geldende Verordening op de heffing en de invordering van leges in rekening gebracht.

Bent u niet in staat om het formulier via DigiD in te voeren? Stuur dan een mail naar info@twenterand.nl om uw aanvraag kenbaar te maken. U wordt daarmee in contact gebracht met de juiste persoon om uw definitieve aanvraag in te dienen.