In totaal zijn er drie aanvraagrondes in 2020 met elk een maximum bedrag dat beschikbaar is voor vernieuwende ideeën.