Wat is het?

Wilt u weten wat er in het omgevingsplan van een bepaald gebied staat? Dan kunt u dit bekijken via Zoeken - Regels op de kaart - Omgevingswet (kadaster.nl).

In het omgevingsplan komen de belangrijkste regels voor de fysieke leefomgeving samen. De verschillende onderdelen, zoals bodem, water en lucht, geluid, geur of externe veiligheid kunnen in het omgevingsplan geregeld worden. Maar ook hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen.  
 

Hoe werkt het?

Als u wilt weten welke functies en activiteiten zijn toegestaan, bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het omgevingsplan antwoord op vragen als:

  • Mag er worden gebouwd of verbouwd?
  • Mogen bedrijven zich hier vestigen?
  • Hoe mag een stuk grond worden gebruikt?
  • Mogen er wegen worden aangelegd?

Wat moet ik doen?

U kunt het omgevingsplan vinden op de website van het Omgevingsloket onder regels op de kaart. Wanneer u hier op klikt, verschijnt een scherm waarop u op adres of perceel kunt zoeken. U kunt ook zelf inzoomen op de kaart en klikken op de plek waar u informatie voor zoekt. (Dit was voorheen te vinden op de website  Ruimtelijkeplannen.nl)

Heeft u dat gedaan, dan verschijnt een lijst met omgevingsdocumenten die gelden op de locatie die u heeft opgegeven. Bovenaan de lijst staat het laatste document die geldt voor de locatie. 

Heeft u aanvullende vragen over de "Regels op de kaart"?  Stel uw vragen dan, door gebruik te maken van het contactformulier.

Extra informatie

Een omgevingsplan bestaat uit:

  • regels die bepalen of en hoe er gebouwd mag worden en hoe de grond gebruikt mag worden
  • een toelichting waarin het omgevingsplan wordt uitgelegd en waarom voor die regels is gekozen