In Den Ham wordt een nieuwe woonwijk ontwikkeld: Zuidmaten Oost. De nieuwe woonwijk ligt in de Zuidmaten, grenzend aan de woonwijk Zuidmaten II.

In Zuidmaten oost wordt een woongebied gecreëerd waar generaties met elkaar samenleven en waar verschillende doelgroepen elkaar ontmoeten. Een woonwijk met een dorpseigen karakter en identiteit.

Beschikbare kavels in Zuidmaten Oost