De Sleutel

Leuk dat je de website voor De Sleutel bezoekt!

De Sleutel staat al enige tijd leeg en de gemeente was eigenaar van het pand. De gemeente wil graag woningen mogelijk maken in het voormalige schoolgebouw. In 2019 is daarom gestart met een interactief traject om woonwensen van met name jongeren in beeld te brengen en te onderzoeken of daarmee een haalbaar plan mogelijk zou zijn. Uiteindelijk is het toen helaas niet gelukt om tot een goed plan te komen.  

Na een periode van stilte heeft de gemeente in 2021met projectontwikkelaar Bijont een overeenkomst gesloten, waarmee de herontwikkeling van De Sleutel een stuk dichterbij is gekomen. De gemeente wil graag dat er voor starters wordt gebouwd én dat gebouwen met cultuurhistorische waarde behouden blijven voor Vroomshoop. Met die wens in het achterhoofd heeft de gemeente gezocht naar een rendabel plan voor deze locatie. In samenwerking met Bijont is een mooi en haalbaar plan ontstaan. In de school komen negen zogeheten levensloopbestendige woningen die geschikt zijn voor ouderen, jonge gezinnen of jonge starters op de woningmarkt. Verder bestaat het plan uit 12 nieuwe kleine appartementen. 

De Sleutel