Het klimaat verandert. We moeten ons samen voorbereiden op extreme weersomstandigheden (hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen). Dit vraagt om inzet van iedereen.

riolering

De klimaatatlas geeft een toekomstbeeld van de mogelijke gevolgen van de klimaatveranderingen in Twente in 2050, als we geen maatregelen treffen. Met behulp van de klimaatatlas gaan we in 2020 met elkaar in gesprek, om inzichtelijk te krijgen waar maatregelen nodig zijn en wie de maatregelen moet nemen. 

Verhalen over een veranderend klimaat

Bekijk de verhalen over een veranderend klimaat 'Trots op Twente. (externe link) Dit zijn algemene en globale verhalen die zijn bedoeld voor inwoners en bestuurders.

Klimaatatlas

In de klimaatatlas(externe link) gaat het meer over de details van de veranderingen van het klimaat: meer kans op wateroverlast, het wordt warmer, het wordt droger en de kans op overstromingen neemt toe. Rechtsboven aan de startpagina kunt u doorklikken naar de klimaatatlas.

Tip: Leest u vooral ook de informatie en de uitleg bij de verschillende kaarten (de i-knoppen). Daar leest u meer over de achtergrond van de kaarten, zodat u de uitkomsten beter begrijpt.

Veelgestelde vragen over de Klimaatatlas

Vragen over de Klimaatlas? Bekijk de veelgestelde vragen.

U kunt ook contact opnemen met onze medewerker B. de Vries. Dat kan via de email: b.devries@twenterand.nl of telefonisch: (0546) 840 840.