Nederland is niet zo groot en we moeten zuinig zijn op onze ruimte. De overheid zorgt er voor dat die ruimte goed wordt gebruikt.

Dit wordt onder andere gedaan met bestemmingsplannen. Een bestemmingsplan is dan ook een belangrijk middel om de kwaliteit van de woon-, leef- en werkomgeving te beschermen en te handhaven. Binnen een bestemmingsplan krijgt elk stuk grond een bestemming.

Ging u vroeger naar het stadhuis om bestemmingsplannen in te zien, tegenwoordig kunt u een deel van de bestemmingsplannen gewoon thuis bekijken. Alle bestemmingsplannen die in procedure zijn binnen de gemeente Twenterand kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Uiteraard kunt u bij de balie bouwen en wonen op het gemeentehuis in Vriezenveen ook een papieren exemplaar inzien.

Vragen?

Voor vragen over de digitale bestemmingsplankaarten of het aanvragen van een bouwvergunning kunt u contact opnemen met de balie bouwen en wonen: (0546) 840 840.

Meer informatie over het wijzigen van een bestemmingsplan