Mensen hebben zo hun eigen redenen om te sporten en bewegen. Voor hun plezier, om fit te blijven, voor hun gezondheid, voor sociale contacten, om te presteren of voor spanning en avontuur.

Het vormt voor onze jongste jeugd een belangrijk fundament voor een leven lang sport- en beweegplezier. Het verbindt en verbroedert in maatschappelijk opzicht en draagt bovenal ook bij aan de zelfredzaamheid, vitaliteit, participatie en sociale betrokkenheid van bijvoorbeeld onze senioren en mensen met een (tijdelijke) beperking.

Een veilige sportomgeving

De gemeente Twenterand vindt het belangrijk dat iedereen op zijn of haar manier kan sporten en bewegen in een veilige sportomgeving. Maar vraag jij jezelf als bestuurder of trainer ook wel eens af hoe veilig de leden kunnen sporten en bewegen in jouw sportorganisatie? Zijn hier misschien regels voor opgesteld binnen de club?

Centrum Veilige Sport

Centrum Veilige Sport ondersteunt sportorganisaties met campagnes voor een veilige sportomgeving. Werken aan sociale veiligheid, het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, het inregelen van de verklaring omtrent gedrag voor vrijwilligers (VOG) en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag zijn een aantal belangrijke voorbeelden.

Campagne Blijf je stil of praat je erover?

Het Centrum Veilige Sport heeft voor de campagne Blijf je stil of praat je erover? advertenties, posters en video's beschikbaar gesteld. Het Centrum is met deze campagne actief op verschillende sociale mediakanalen en richt actief de aandacht op verschillende onderwerpen en actualiteiten. Sportorganisaties kunnen alle beschikbare materialen overnemen en zelf ook inzetten. Want samen bereiken we meer mensen met onze boodschap.

Kijk voor alle tips en tools op:

Campagne Centrum Veilige Sport Blijf je stil of praat je er over?- Centrum veilige sport Nederland(externe link)

Via Clubbase(externe link) kun je na het aanmaken van een account zelf templates downloaden voor je vereniging / sportorganisatie. Maak zelf posters met de naam van je vertrouwenscontactpersoon erop - of voor de herkenbaarheid - het logo van je club.

Wil je ook campagne voeren? Heel graag! Meld jouw sportorganisatie aan via centrumveiligesport@nocnsf.nl. Je krijgt dan updates met het laatste nieuws, uitnodigingen voor meetings, de communicatiekalender en toegang tot alle beschikbare materialen. Volg Centrum Veilige Sport via Twitter(externe link)Facebook(externe link)Instagram(externe link) en LinkedIn(externe link).