Het College van de gemeente Twenterand heeft kennis genomen van het jaarverslag Zonnepark Oosterweilanden in Vriezeveen. Financieel maakt het zonnepark alle verwachtingen waar. De door de gemeente verstrekte lening wordt afgelost, een dividend van drie honderdduizend euro uitgekeerd en het negatief eigen vermogen wordt afgebouwd.

Zonnepark Oosterweilanden is eind 2019 als een ambitieus en duurzaam project van de gemeente Twenterand gestart. Met, om precies te zijn, 37.664 panelen, verdeeld over 14 hectare, is Zonnepark Oosterweilanden het grootste zonnepark van Nederland dat door een gemeentelijke BV wordt geëxploiteerd. Wethouder van Abbema is verheugd over de positieve resultaten: “Ik ben blij dat het park zo goed rendeert. Het is financieel goed voor onze gemeente, maar daarnaast zetten we ook concrete stappen in het behalen van de duurzaamheidsopgave.”

Zonnepark Oosterweilanden levert een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente Twenterand om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Het Zonnepark Oosterweilanden wordt gerealiseerd door de Zonnepark Oosterweilanden BV, waarvan de gemeente Twenterand de enige aandeelhouder is. Hiermee is de invloed van de gemeente op de realisatie en exploitatie maximaal, zodat de samenleving van Twenterand er ook van kan profiteren. De opbrengsten uit het park kunnen naar een duurzaamheidsfonds, waarmee nieuwe, duurzame initiatieven uit de samenleving van Twenterand mogelijk worden gemaakt.