Op deze pagina vindt u informatie over de ontwikkeling van het zoekgebied voor duurzame energie Vriezenveen Zuid-Oost. Voorlopig delen we de informatie met u via deze pagina. De informatie zal regelmatig worden aangevuld.

Bekijk de pagina ATT Windenergie

Net als alle anderen gemeenten in Nederland, moet ook Twenterand een bijdrage leveren aan de grootschalige opwekking van duurzame energie. In Twente werken de gemeenten daarbij samen aan de Regionale Energie Strategie (RES). 

Hoewel ons gemeentebestuur de voorkeur geeft aan opwekking via zoveel mogelijk zon-op-dak en zonneparken, zijn we genoodzaakt om ook een bijdrage te leveren in de vorm van 4 windmolens. Want ook al leggen we bij voorkeur op zoveel mogelijk huizen en bedrijfsdaken in Twenterand zonnepanelen, dan nog voldoen we niet aan de regionale afspraken om in 2030 minimaal 49 procent van alle elektriciteit duurzaam op te wekken. Mede op basis van de kaders die de raad heeft gegeven en de resultaten van de inwonerpeiling over de RES Twente, heeft de gemeente Twenterand voorlopig Vriezenveen Zuid-Oost aangewezen als zoekgebied voor het grootschalig opwekken van duurzame energie door wind.

Op maandagavond 26 april 2021 zijn er twee (dezelfde) webinars gehouden over het realiseren van 4 windmolens in het zoekgebied Vriezenveen Zuid-Oost. In de eerste sessie hebben we gesproken met de inwoners uit Twenterand van het zoekgebied en in de tweede met alle betrokkenen en belangstellenden. Dit was wat ons betreft de start van een reeks (online) bijeenkomsten in een gebiedsproces, waarin we u als directe omwonende telkens willen betrekken en informeren. Voor het gebiedsproces wordt daartoe – in afstemming met de buurgemeenten Almelo en Tubbergen en de provincie Overijssel -  een goede communicatiestructuur ingericht.

Webinar maandag 26 april terugkijken

We hebben met u afgesproken dat we de informatie van maandagavond 26 april met u delen via onze website. U kunt het webinar van maandag 26 april 2021 hieronder te allen tijde terugkijken.

Vragen en antwoorden webinar 26 april

Tijdens de twee webinars op 26 april zijn er verschillende vragen gesteld. Deze vragen en de antwoorden kunt u hieronder vinden.

Presentatie wethouder Martha van Abbema

De presentatie van de bewonersavond op 26 april 2021 door wethouder Martha van Abbema kunt u hieronder downloaden als pdf. De vragen die gesteld zijn en de antwoorden worden zo snel mogelijk op deze pagina geplaatst in een Q&A document.

Wij nodigen u graag uit om mee te denken en praten in een werkgroep in dit gebiedsproces. Als u hierbij betrokken wilt worden, kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen aan:

duurzaamdoen@twenterand.nl