Op 14, 15 en 16 maart 2022 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voordat u naar de stembus kunt moeten heel veel zaken voorbereid worden; door de gemeente, maar ook door de deelnemende politieke partijen.

In de voorbereidingen is een belangrijke rol weggelegd voor het hoofdstembureau en het centraal stembureau. Het hoofdstembureau treedt voor wat betreft de verkiezing van de leden van de gemeenteraad tevens op als het centraal stembureau. Beide organen toetsen de voorbereidingen, het verloop en de uitslag van de verkiezingen aan dat wat in de Kieswet c.a. staat.

Hieronder treft u een overzicht aan van de zittingen van het hoofdstembureau en het centraal stembureau.

Politieke partijen die geregistreerd staan en deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, leveren op 31 januari 2022 hun kandidatenlijsten in. Vervolgens controleert het centraal stembureau in een besloten zitting op 1 februari 2022, om 16.00 uur, de kandidatenlijsten op de vereisten van de Kieswet c.a. Verzuimen kunnen tot 3 februari 2022, uiterlijk 17.00 uur, hersteld worden door de indieners. De stukken liggen na de zitting ter inzage in het gemeentehuis, tijdens openingstijden.

Op 4 februari 2022 vindt om 10.00 uur een openbare zitting plaats van het centraal stembureau over:

  • de geldigheid van de kandidatenlijsten;
  • handhaving van de daarop voorkomende kandidaten;
  • handhaving van de geplaatste aanduiding;
  • het nummeren van de kandidatenlijsten.

De openbare zitting is ook online te volgen. Stuur hiervoor een mail naar: hoofdstembureau@twenterand.nl .U krijgt dan een uitnodiging.

Tijdens de zitting van het centraal stembureau kan een bezwaar worden ingediend. Als u van dit recht gebruik wilt maken, is het wenselijk dat u dit voor 3 februari 2022, 17.00 uur aan ons laat weten. Graag met vermelding van uw naam en telefoonnummer, via hoofdstembureau@twenterand.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Op 21 maart 2022 vindt om 10.00 uur een openbare zitting van het hoofdstembureau plaats tot vaststelling van de uitkomst van de stemming van de gemeenteraadsverkiezingen, direct gevolgd door een openbare zitting van het centraal stembureau tot vaststelling van de uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad.

Deze openbare zitting is ook online te volgen. Stuur hiervoor een mail naar: hoofdstembureau@twenterand.nl. U krijgt dan een uitnodiging. Tijdens de zitting kan een bezwaar worden ingediend. Als u van dit recht gebruik wilt maken is het wenselijk dat u dit uiterlijk 21 maart 2022, voor 08.00 uur aan ons laat weten. Graag met vermelding van uw naam en telefoonnummer, via hoofdstembureau@twenterand.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Bovengenoemde zittingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Manitobaplein 1, te Vriezenveen. Direct na de zittingen wordt het van de desbetreffende zitting opgemaakte proces-verbaal en overige stukken voor een ieder ter inzage gelegd. De stukken zijn ook te zien op onze website www.twenterand.nl/verkiezingen.

Samengevat:

  • 1 februari 2022 16.00 uur - besloten zitting centraal stembureau
  • 4 februari 2022 10.00 uur - openbare zitting centraal stembureau
  • 21 maart 2022 10.00 uur - openbare zitting hoofdstembureau, direct gevolgd door een openbare zitting van het centraal stembureau

Voor nadere informatie kunt u terecht bij het Bureau Verkiezingen, Manitobaplein 1, te Vriezenveen, verkiezingen@twenterand.nl