Op maandag 13 april is het 2e Paasdag. Op deze dag wordt er geen afval ingezameld in de gemeente Twenterand. De afvalinzameling van maandag 13 april wordt verplaatst naar zaterdag 11 april.