Over Westerhaar aan zet

Westerhaar aan zet
HOME  |  Over Westerhaar aan zet

Over Westerhaar aan zet

Waarom het project Westerhaar aan zet is gestart en wat we willen doen en bereiken, is beschreven in het plan van aanpak. Deze vindt u onderaan deze pagina. Er zijn verschillende stappen in het project:

Stap 1: Inzicht in de huidige situatie (januari 2015)

Om een thema te kiezen dat passend en belangrijk is voor inwoners van Westerhaar-Vriezenveensewijk, kijken we eerst naar cijfers over bijvoorbeeld leefstijl en chronische ziekten. Wat minstens zo belangrijk is, is wat inwoners en organisaties zelf ervaren als een gezondheidsthema dat moet worden aangepakt. Er wordt met een beperkte groep inwoners en organisaties bekeken wat belangrijke thema’s zijn (ambassadeurs van Westerhaar aan zet). Daarna kunnen inwoners aangeven welk thema daarvan voor hen het belangrijkst is.

Stap 2: Gezondheidsthema kiezen (februari/mei 2015)

Op basis van het cijfermateriaal en wat inwoners en organisaties belangrijk vinden, wordt één gezondheidsthema gekozen.

Stap 3: Theoretische analyse problematiek (mei/juni 2015)

Er wordt in beeld gebracht wat de oorzaken en gevolgen zijn van het gekozen gezondheidsthema. Dit is belangrijk omdat voor een succesvolle aanpak je op verschillende oorzaken moet inzetten.

Stap 4: Westerhaar op het gebied van het gezondheidsthema (mei/augustus 2015)

Er wordt door inwoners en organisaties in Westerhaar-Vriezenveensewijk al veel gedaan op het gebied van gezondheid met andere projecten of initiatieven. Om geen dingen dubbel te gaan doen, kijken we daarom wat er al wordt gedaan voor het gekozen gezondheidsthema.

Stap 5: Activiteitenplan maken (januari/december 2016)

Iedereen met een goed idee om het gezondheidsthema aan te pakken, is welkom om dit idee in te dienen. Op 26 januari 2016 is in De Klaampe een avond georganiseerd om mensen enthousiast te maken om meer te gaan bewegen en om zich in te zetten om anderen meer te laten bewegen. Ook is de regeling aan bod gekomen. De spelregels voor het indienen van een aanvraag en de verdeling van de beschikbare middelen vindt u via de link. Er zijn drie rondes waarin een aanvraag kan worden ingediend: tot 1 april, van 1 april tot 1 september en van 1 september tot 1 december 2016. In totaal is € 80.000 beschikbaar voor initiatieven. Dit kunnen zowel kleine als grotere initiatieven zijn. Na het sluiten van elke aanvraagronde wordt door een aantal ambassadeurs samen met (inhoudelijk advies van) de gemeente beoordeeld welke ideeën geld krijgen om uit te voeren. Het totaalplaatje van alle ideeën die worden uitgevoerd moet kloppen: alle oorzaken van het gezondheidsthema moeten worden aangepakt, er wordt niets dubbel gedaan en er wordt niet meer geld uitgegeven dan er beschikbaar is.

Stap 6: Uitvoering activiteitenplan (medio 2016/december 2017)

Alle ideeën die geld hebben gekregen vanuit Westerhaar aan zet worden uitgevoerd. De gemeente houdt het overzicht van hoe met het de uitvoering gaat en stuurt alleen bij als dit nodig is.

Stap 7: Evaluatie, monitoring, vervolg (eind 2016/begin 2017)

We kijken terug hoe we het proces verlopen is: wat ging er goed en wat kan beter? Welke effecten van activiteiten zien we? Ook kijken we verder: wat zijn succesvolle activiteiten waar we mee verder willen? Wat zijn nog dingen die we anders willen doen en hoe gaan we dat dan doen?

Plan van aanpak.pdf