Er worden op meerdere plekken en op verschillende momenten weer werkzaamheden uitgevoerd langs het kanaal. Die werkzaamheden worden door, en in opdracht van, verschillende partijen uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn in beeld gebracht op een interactieve kaart.

Op de kaart zijn werkzaamheden rondom het kanaal in beeld gebracht met een gekleurd bolletje. Met een klik op een bolletje opent er een venster. In dat venster staat informatie over:

  • Korte omschrijving van de werkzaamheden en de fase waarin deze zich bevinden
  • Planning van de werkzaamheden
  • Organisatie die de werkzaamheden uitvoert
  • Contactgegevens van uitvoerende organisatie
  • Wijze waarop eventuele inspraak mogelijk is

Status werkzaamheden

De status van de werkzaamheden kan variëren. Dit wordt met kleuren (van de stip op de kaart) aangegeven.

  • Paarse stip = Initiatieffase
  • Blauwe stip = Ontwerpfase
  • Groene stip = Voorbereiding
  • Rode stip = Uitvoering
  • Oranje stip = Nazorg