Twenterand staat voor grote uitdagingen. De maatschappij waarin we leven is constant in beweging. Ook het politieke landschap is elke keer weer anders. Onze rol als gemeente verandert daardoor ook. Het is belangrijk dat we hier goed op kunnen inspelen. Dat vraagt ook wat van onze medewerkers.

Als werkgever heeft de gemeente Twenterand veel te bieden. Om te beginnen uitdagend en afwisselend werk dat er toe doet. Daarnaast ook collegialiteit en een prettige, informele werksfeer. Wij vinden de ontwikkeling van medewerkers belangrijk. Je krijgt bij ons de kans om je talenten en kwaliteiten te laten zien en te benutten. Leidinggevenden coachen en faciliteren je daarbij.

Hieronder staat een overzicht van onze arbeidsvoorwaarden:

CAO Gemeenten

Bekijk hier de CAO Gemeenten(externe link).

Salaris

De gemeente Twenterand biedt een marktconform salaris. Er zijn in totaal 15 salarisschalen, die elk 11 periodieken kennen.

Brede inzetbaarheid: aanstelling in algemene dienst

Een baan bij de gemeente betekent al lang niet meer dat je tientallen jaren hetzelfde blijft doen. Integendeel, het is normaal dat je na verloop van tijd je mogelijkheden bekijkt op andere vlakken. Dat is goed voor de gemeente en voor je eigen ontwikkeling.

Flexibel werken

Wij hebben een werktijdenregeling die flexibele werktijden mogelijk maakt. Dit betekent dat je kunt variëren in je begin- en eindtijden en het aantal uren dat je werkt. In overleg kun je je werktijden aanpassen aan jouw persoonlijke situatie. Daarnaast kun je in drukke perioden meer en in rustige perioden minder werken. Ook de plaats waar je werkt is flexibel. Dit kan het gemeentehuis zijn, de gemeentewerf, thuis of een andere locatie als het werk daarom vraagt.

Verlofdagen

Werk je 36 uur (fulltime) per week dan krijg je 27 vakantiedagen (194,4 verlofuren) per jaar. Deze zijn verdeeld in 144 uur wettelijk verlof en 50,4 uur bovenwettelijk verlof. Wanneer je parttime werkt, worden de verlofdagen naar rato berekend.

Betaald ouderschapsverlof

Op dit moment zijn de onderhandelingen gaande van een nieuwe CAO Gemeenten. Daarin is ook opgenomen een wijziging van het betaald ouderschapsverlof waarbij rekening wordt gehouden met en afgestemd op de Wet betaald ouderschapsverlof die ook via het UWV nu mogelijk is. Tot de tijd dat de nieuwe CAO Gemeenten nog niet formeel is vastgesteld en uitgewerkt in details blijven de huidige geldende regelingen van toepassing. 

Vergoeding reiskosten

Je krijgt een vergoeding als je voor het werk moet reizen. Standaard reizen we met de trein of met een dienstauto. Een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer kent de gemeente niet. Wel kun je kosten voor woon-werkverkeer fiscaal uitruilen met je brutoloon. Zie onder 'keuzemodel'.

Zorgverzekering

Je krijgt, ongeacht de omvang van het dienstverband, een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering.

Individueel Keuze Budget

Je kunt bij de gemeente zelf kiezen uit bepaalde arbeidsvoorwaarden. Dit heet het Individueel Keuze Budget (IKB). De hoogte van het IKB is 17,05 % van je salaris. Het bestaat onder andere uit de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Je mag zelf kiezen waar je het geld voor gebruikt. Je kunt met IKB bijvoorbeeld:

  • extra verlofuren kopen
  • extra geld krijgen door het uit te laten betalen
  • reiskosten uitruilen
  • extra pensioen sparen
  • opleidingskosten uitruilen

Werken voor de Twentse overheid

Twentse Kracht is een platform waarin 18 overheidsorganisaties samenwerken op het gebied van mobiliteit van de Twentse ambtenaren. Vacatures van de samenwerkende organisaties worden via dit platform aangeboden (interne arbeidsmarkt). Dit gebeurt voordat ze aan externe kandidaten worden aangeboden. Daarnaast biedt de Twentse school verschillende trainingen en workshops aan voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Geef vorm en sturing aan je loopbaan

Aan de hand van loopbaanonderzoek, testen en gesprekken met een interne loopbaanadviseur krijg je zicht in je kwaliteiten, ontwikkeling, ambities en mogelijkheden. Hiermee geef je vorm en sturing aan je eigen loopbaan.

Klussenbank

Wil je over de grenzen van je eigen functie kijken? Naast reguliere vacatures bieden we voor medewerkers ook regelmatig tijdelijke klussen aan op onze interne klussenbank.

Integriteit

De gemeente Twenterand vindt integriteit heel erg belangrijk. Inwoners en ondernemers moeten van de lokale overheid op aan kunnen. Daarom moet iedereen die bij de gemeente Twenterand gaat werken een eed of belofte afleggen. Ook moet je een VOG (verklaring omtrent gedrag) kunnen laten zien.

Stage

Tijdens een stage doe je veel ervaring en vaardigheden op voor later. We bieden zowel meewerkstages als afstudeerstages aan. Afhankelijk van je opdracht bekijken we samen met jou wat de mogelijkheden zijn binnen onze organisatie. Vanzelfsprekend zorgen we voor goede begeleiding.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd in werken bij de gemeente Twenterand?

Houd hier onze actuele vacatures in de gaten

We delen deze ook altijd via onze social media kanalen (Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram). Wij maken geen gebruik van open sollicitaties.