Samen met bewoners en ondernemers werkt de gemeente Twenterand aan een duurzaam Twenterand. Per wijk bekijkt de gemeente welke mogelijkheden haalbaar, betaalbaar en passend zijn om over te schakelen van gas naar duurzame energiebronnen. In het onlangs opgestelde concept warmtevisie staat hoe de gemeente wil starten met het aardgasvrij maken van woningen. Het plan is dat voor 2050 alle woningen aardgasvrij zijn.