Fijn dat je even de moeite neemt om verder rond te kijken op de website! Hier vind je meer informatie over de planvorming en planning.

De Sleutel

Resultaat

De eerste stap die gezet moet worden is het opstellen van een stedenbouwkundig ontwerp voor De nieuwe Sleutel. Een stedenbouwkundig ontwerp geeft aan wat het concept wordt van De nieuwe Sleutel, hoeveel woningen er ongeveer komen en wat de kavelindeling is van De nieuwe Sleutel. Het stedenbouwkundig ontwerp wordt, zodra we een plan hebben, omgezet in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Dit SPvE vertaalt het stedenbouwkundig ontwerp in regels en wensen om de beoogde sfeer en omvang vast te leggen. Daarmee kan een ontwikkelaar of aannemer aan de slag om de plannen verder uit te werken tot een concreet bouwplan.

We maken nu dus nog geen architectonisch plan. Dat komt in een volgende stap, zodra er een ontwikkelaar of aannemer is gevonden die het gezamenlijke plan wil gaan bouwen.

Tijdens de avonden denken we na over het stedenbouwkundig ontwerp aan de hand van vragen zoals ‘komt er een gezamenlijke tuin?' en 'Worden er alleen woningen in de bestaande De Sleutel gemaakt of zou dat ook uitgebreid kunnen worden met nieuwbouw?’

Ook belangrijk: natuurlijk hebben we met de buren naast De Sleutel te maken. Ook met hen hebben we gesprekken over de plannen voor De nieuwe Sleutel.

Proces, bijeenkomsten en planning

We willen geen superintensieve gesprekken met jullie, maar meer op een luchtige manier met jullie verkennen hoe we een mooi plan kunnen maken waarin jullie wensen zijn verwerkt. In drie avonden hebben we een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt.

Tijdens de eerste avond op 12 december 2019 hebben we, met degenen die zich hebben aangemeld voor de avonden, de locatie verkend, gepuzzeld met de inrichting, schetsen gemaakt en nagedacht over het ontwerp. Met moodboards hebben we sfeerbeelden gemaakt. De informatie en wensen die we van jullie hebben gekregen, neemt SAB mee naar huis en vertalen zij in stedenbouwkundige modellen. Deze modellen worden doorgerekend op financiële haalbaarheid.

Op de tweede avond laten we deze modellen aan jullie zien en gaan we bespreken. Die avond wordt er door jullie een voorkeur uitgesproken voor een model. Dit model werken we verder uit tot een serieus stedenbouwkundig ontwerp.

Op de derde en laatste avond laten we jullie het resultaat zien! Op deze avond zijn er ook andere geïnteresseerden die zich niet hebben aangemeld welkom.

Planning (onder voorbehoud):

  • Avond 1: donderdagavond 12 december om 19.30 uur
  • Avond 2: nog niet bekend
  • Avond 3: nog niet bekend

Na deze avonden wordt het stedenbouwkundig ontwerp vertaald in een Stedenbouwkundig Plan van Eisen. Deze moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Dat kost vaak even wat tijd.

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt er een ontwikkelaar en/of aannemer gezocht. Deze gaat een architectonisch plan en een bouwplan maken, en de plannen uitvoeren. Ook dit kost natuurlijk even wat tijd. We hopen dat we in de eerste helft van 2022 de eerste sleutel van De nieuwe Sleutel aan de bewoners kunnen overhandigen!

Wij gaan er voor, helpen jullie mee?

Terug naar De Sleutel