De gemeenteraad van Twenterand heeft op 14 december 2021 de Warmtevisie vastgesteld. Daarmee is de koers voor de warmtetransitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in Twenterand bepaald.

In de Warmtevisie staat welke eerste stappen er genomen worden en ook op welke momenten. Per  gebied is te vinden welke technische alternatieven voor aardgas er op dit moment kansrijk zijn.

Twenterand kiest er nu nog niet voor om hele wijken aardgasvrij te maken vóór 2030. Als eerste stappen geeft de warmtevisie aan: we zetten in op energiebesparen en isoleren en willen kansen benutten voor individuele oplossingen zoals de (hybride) warmtepomp. De route om bestaande woningen en gebouwen te verduurzamen gaan we stap voor stap nemen, samen met inwoners, gebouweigenaren en samenwerkingspartners.  

Duurzaamheidssubsidie

Naast de landelijke financiële regelingen voor het verduurzamen, kunnen woningeigenaren uit de gemeente Twenterand binnenkort ook gebruik maken van de duurzaamheidssubsidie van gemeente Twenterand.