De klimaatveranderingen worden steeds meer zichtbaar en voelbaar in het dagelijks leven. De temperatuur stijgt en het weer is onstuimiger. Maatregelen om de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering te beperken worden dan ook urgenter.

Er is daarom steeds meer draagvlak voor duurzame initiatieven. Gelukkig zijn hier ook al goede voorbeelden van terug te vinden binnen de gemeente. De gemeente Twenterand zal ook de komende jaren duurzame initiatieven blijven stimuleren en ondersteunen. Vanuit de gemeente wordt er namelijk gestreefd naar een duurzame en toekomstbestendige samenleving. Voor dit doel is er de ’Agenda Twenterand samen duurzaam doen‘ samengesteld. In deze agenda zijn de ambities en lokale uitvoeringsmaatregelen uitgewerkt in drie thema's: energieneutraal, circulaire economie en klimaatadaptie.

De Parels