Er gaat veel goed in Twenterand. Het is mooi wonen in onze dorpen en daarbuiten. Maar daar moeten wel woningen voor zijn en een aantrekkelijk ondernemersklimaat. En daar is de laatste tijd wat blijven liggen. Ons thema is dan ook: bouwen, aan en in Twenterand. Dat kunnen eengezinswoningen zijn of kavels voor starters, maar ook eenpersoonshuishoudens voor jongeren en voor ouderen.

Logo VVD Twenterand

Wij zijn voor een mooie mix aan woonmogelijkheden. Dat kunnen ook kangoeroewoningen zijn, tiny houses of een tijdelijke woning bij familie op het erf. Om een leefbare woonomgeving te houden willen we ondernemers de ruimte geven en niet betuttelen met te veel regels. Wij vinden dan ook dat ondernemers vrij moeten zijn om te kiezen of ze al of niet op zondag open willen.

Het centrumplan in Vriezenveen moet nodig worden aangepakt. Wij willen in overleg met ondernemers en bewoners om te komen tot een mooi centrum. Daar hoort bereikbaarheid ook bij en het wegenplan oftewel de verkeersvisie van Vriezenveen moet worden bekeken. Routes zijn nu onduidelijk en niet effectief. Bovendien wordt het tijd dat verpauperde panden, zoals aan het Manitobaplein, nu eindelijk eens worden aangepakt Allemaal belangrijke zaken waar de laatste periode niets mee opgeschoten is.

Onze speerpunten zijn:

  1. Bouwen! Voor jong en oud zorgen voor passende woonruimte. Starters, gezinnen en alleenstaanden zowel jong als senioren moeten de mogelijkheid krijgen hier fijn te kunnen wonen.
  2. Ruimte voor ondernemen! Dat betekent de vrijheid om al of niet op zondag open te gaan. Geen betutteling.
  3. Geen grote windturbines in Twenterand. De VVD heeft hier tegen gestemd en zal er alles aan doen om dit tegen te houden.
  4. Centrumontwikkeling Vriezenveen met daaraan gekoppeld de verkeerssituatie. Hier moet dringend wat aan gedaan worden en daarvoor gaan we in overleg met ondernemers en bewoners.
  5. Wijziging vergaderstijl gemeenteraad. Werken in commissies, waarbij specialisten kunnen worden ingezet door elke partij en er meer ruimte komt voor inspreken van betrokkenen.

Nummer 1 op de lijst is Erik Kobes en op de foto staan verder Jan Veerenhuis, Janny Bijlstra en Ben Oude Vrielink. De lijst wordt aangevuld met Corné van het Laar, Jolanda Ramaker, Zweitze Hofman en Piet van Nederpelt. Een brede selectie mensen met diverse expertises en interesses in de maatschappelijke samenleving. Het verkiezingsprogramma is te vinden op onze website. Volg ons ook op Facebook. De VVD Twenterand is een lokale onafhankelijke partij die zich met een enthousiast team vol gaat inzetten voor onze mooie gemeente Twenterand.