In Twenterand zijn naar schatting 13.000 vrijwilligers actief bij ruim 300 organisaties op het gebied van recreatie, vrije tijd, natuur en milieu, kunst & cultuur, media, sport, onderwijs, zorg, welzijn, hulpverlening, goede doelen, kerk of levensbeschouwelijk, belangenbehartiging of een combinatie hiervan.

2020 is voor niemand een makkelijk jaar geweest. Door de coronacrisis is veel wat vanzelfsprekend was veranderd. Dit heeft veel aanpassingsvermogen gevraagd van iedereen, ook van vrijwilligersorganisaties. Bij verenigingen, stichtingen, in de zorg, bij (welzijns)activiteiten, bij kerken, in hulpverlening en bij allerlei andere organisaties is met veel creativiteit en inzet hard gewerkt, zodat activiteiten aangepast toch door konden gaan.

Voor de gemeente Twenterand en het Informatiepunt Vrijwilligerswerk reden om dit jaar de vrijwilligers nog eens extra in het zonnetje te zetten en te bedanken voor alles wat zij doen voor de samenleving.

logo informatiepunt vrijwilligerswerk