De gemeente Twenterand ontwikkelt het nieuwe woonwijkje Het Mozaïek op het braakliggende terrein tussen het gemeentehuis en CSG Het Noordik. Binnenkort starten de voorbereidingen voor de bouw van dit woonwijkje. Gelijktijdig met het bouwrijp maken van Het Mozaïek vinden in de Schout Doddestraat rioleringswerkzaamheden plaats. Hierdoor is de Schout Doddestraat in fases afgesloten voor verkeer. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Timmerhuis Groep uit Vriezenveen. 

Werkzaamheden Schout Doddestraat in fases uitgevoerd 

De ontmoetingskerk maakt deel uit van het te ontwikkelen gebied en wordt daarom gesloopt. In de Schout Doddestraat wordt het huidige riool vernieuwd en uitgebreid met een regenwaterriool. Dit gebeurt in fases. Wat betekent dat telkens een gedeelte van de Schout Doddestraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor voetgangers blijven de woningen altijd bereikbaar. Het verkeer wordt omgeleid via een omleidingsroute. Alle omwonenden hebben een brief gehad over de bereikbaarheid van hun woning. Tijdens de werkzaamheden informeren wij hen wanneer welke fase wordt uitgevoerd.  

Planning 

  • Vanaf medio juli: sloop Ontmoetingskerk. 

  • 16 augustus tot en met 1 oktober: bouwrijp maken Het Mozaïek. 

  • Vanaf 16 augustus: werkzaamheden riolering Schout Doddestraat. 

  • Vanaf 13 september: bouw woningen op kerklocatie. 

Meer informatie 

Voor meer informatie zie ook www.twenterand.nl/werkenaandeweg