Twenterand is een van de gemeenten waar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzoek doet naar hoe gemeenten omgaan met de uitvoering van nieuwe taken vanuit de Rijksoverheid. Het gaat dan vooral om taken binnen het sociaal domein en op het gebied van de nieuwe omgevingswet en de uitwerking van het klimaatakkoord. De VNG wil hiermee inzichtelijk maken hoe de zaken in de praktijk gaan bij gemeenten en waar ze tegenaan lopen. Het onderzoek in Twenterand is inmiddels afgerond en de resultaten zijn verwerkt in een rapport.