In februari 2016 is de Visie op Wonen 2015-2025 Twenterand vastgesteld. Deze kunt u als e-book raadplegen.

E-book Visie op Wonen 2015-2025 Twenterand

Doel visie

De woningmarkt is continue in beweging. De gemeente staat hierin voor belangrijke woningmarktopgaven. De gemeente heeft in de Visie op Wonen kaders vastgesteld zodat er een basis ontstaat voor de gewenste ontwikkelingen op de woningmarkt.

Ook binnen de woningmarkt verandert de rol van de gemeente van minder regisseren naar meer stimuleren en faciliteren. Belangrijke thema’s hierbij zijn: wonen en zorg, specifieke inkomensgroepen en overige kwetsbare groepen, de juiste woning op de juiste plek, bewoners nemen initiatief, gebiedsontwikkeling, tegengaan van overprogrammering en stedelijke vernieuwing. De gemeente Twenterand werkt hierin samen met woningbouwcorporatie Mijande Wonen.

U kunt een kopie krijgen van de Visie op Wonen. Hiervoor betaalt u legeskosten. U kunt de visie ook inzien via het digitale gemeenteblad, te vinden op www.overheid.nl.