Wanneer u door ziekte of een handicap niet kunt reizen met het openbaar vervoer, een auto, fiets of brommer, kunt u een (vergoeding voor een) vervoersvoorziening aanvragen.

Wat is er mogelijk?

  • Vervoerspas (Regiotaxi Twente)
  • Autoaanpassing
  • Een vervoermiddel

Vervoerspas (Regiotaxi Twente)

U kunt gebruikmaken de Regiotaxi als u een Wmo-indicatie heeft voor een regiotaxipas. Wanneer u een Wmo-vervoersindicatie vanwege een (lichamelijke) beperkingen heeft dan kunt u tegen gereduceerd tarief van deur-tot-deur door de regio reizen. Een Wmo-indicatie is aan te vragen bij het Zorginformatie•punt.

Voor meer informatie over Regiotaxi Twente en reserveringen kunt u bellen met de regiotaxi, via telefoonnummer 0900 - 1814 (lokaal tarief) of kijk op www.regiotaxitwente.nl. Voor meer informatie over de Wmo-indicatie voor de regiotaxipas kunt u contact opnemen met het Zorginformatie•punt.

Landelijke reisservice

Wilt u reizen buiten de gemeente Twenterand, dan kunt u gebruikmaken van de landelijke reisservice Valys. Dit is een organisatie die vervoer binnen heel Nederland verzorgt. Iedereen met een beperking, ongeacht het inkomen, kan hiervan gebruikmaken. Wilt u meer informatie over Valys, dan kunt u bellen met het informatienummer (0900) 96 30, kijken op de www.valys.nl of bij het Zorginformatie•punt vragen om de folder van Valys.

Wanneer komt u in aanmerking voor een Valys-pas?

U komt in aanmerking voor een Valys-pas wanneer u één van de volgende documenten heeft:

  • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-vervoersvoorziening
  • een gehandicaptenparkeerkaart
  • een OV-begeleiderskaart

Autoaanpassing

Kunt u door uw ziekte of handicap uw eigen auto niet gebruiken, dan kan uw auto misschien zó worden aangepast dat u in uw eigen auto kunt blijven rijden. Eén van de voorwaarden is dat u geen gebruik kunt maken van de regiotaxi. Voor een autoaanpassing geldt een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Vervoermiddelen

Wanneer u zich op de korte afstanden niet (meer) kunt verplaatsen met een fiets of een brommer, kunt u in aanmerking komen voor bijvoorbeeld een scootmobiel, een driewielfiets of een aangepaste fiets (ook voor kinderen). Een fiets met hulpmotor of trapondersteuning wordt als algemeen gebruikelijk beschouwd en valt daarom buiten deze regeling. Meestal krijgt u het vervoermiddel in bruikleen. Onderhoud en reparaties zijn dan voor rekening van de gemeente. U kunt ook kiezen voor een PGB (Persoonsgebonden budget), waarmee u het vervoermiddel zelf aanschaft. Onderhoud en eventuele reparaties betaalt u dan met het geld uit het PGB. Voor een scootmobiel, driewielfiets of aangepaste fiets betaalt u een abonnementstarief. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen abonnementstarief.