Voor de totstandkoming van sportakkoorden was in 2019 budget beschikbaar voor het aanstellen van een ‘sportformateur’. De sportformateur heeft als taak om de gemeente, sportaanbieders, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven te betrekken bij de ontwikkeling van een sportakkoord.