De gemeente Twenterand wil graag een bijdrage leveren aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen die hun thuisland zijn ontvlucht en op zoek zijn naar een veilige omgeving om te wonen en werken. Inmiddels zijn er twee opvanglocaties gerealiseerd aan de Sportlaan in Vriezenveen en op camping De Blekkenhorst in Den Ham. De gemeente Twenterand ziet mogelijkheden om de opvanglocatie op De Blekkenhorst uit te breiden en hier ongeveer 170 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Om deze uitbreiding mogelijk te maken heeft het college van B&W besloten om de camping aan te kopen. De gemeenteraad besluit na de zomer over het beschikbaar stellen van geld om de camping aan te kopen.

De gemeente Twenterand wil in 2023 ongeveer 250 Oekraïense vluchtelingen opvangen. De oorspronkelijke opgave was om 191 Oekraïners te huisvesten. Dit aantal is uitgebreid met ongeveer 60 personen nadat de gemeenteraad besloot om voorlopig geen structurele huisvesting te creëren voor asielzoekers in de gemeente. Inmiddels is er voor 80 vluchtelingen een opvangplek aan de Sportlaan in Vriezenveen en op camping De Blekkenhorst in Den Ham. Voor de overige 170 vluchtelingen was gemeente Twenterand op zoek naar een geschikte opvanglocatie.

Opvanglocatie De Blekkenhorst

De gemeente ziet camping De Blekkenhorst als geschikte opvanglocatie, omdat deze plek vlakbij bestaande voorzieningen ligt, zoals winkels, scholen en zorg. Daarnaast zijn de nutsvoorzieningen, zoals stroom en water, al aanwezig. Bovendien heeft de camping zelf ook de nodige faciliteiten, zoals speelvoorzieningen. Een uitbreiding van 170 vluchtelingen betekent dat er ongeveer 30 chalets bijgeplaatst worden. Op dit moment staan er 6 chalets, waar 24 vluchtelingen in opgevangen worden. Burgemeester Hans Broekhuizen vertelt daarover: “in het voorjaar van 2023 kwam deze groep op De Blekkenhorst wonen. Zij zijn heel hartelijk ontvangen door de buurt. Inmiddels hebben zij hun weg gevonden en is er een grote groep van (vrijwilligers)organisaties die ervoor zorgt dat de vluchtelingen hier prettig kunnen wonen en leven.”

Informeren van omwonenden en campingbewoners

Omwonenden in een straal van ongeveer 500 meter zijn begin deze week geïnformeerd over de plannen van de gemeente om de camping aan te kopen. “De aankoop van de camping is nog niet rond”, vertelt wethouder Roel Koster. “De gemeenteraad besluit in september of zij geld beschikbaar stellen om de camping aan te kunnen kopen. Toch vinden we het belangrijk om omwonenden en mensen met een vaste standplaats op de camping nu te informeren over de plannen om de camping aan te kopen. Zodat zij weten waar ze aan toe zijn. We praten omwonenden en standplaatshouders deze zomer bij tijdens de informatiebijeenkomsten. Na de zomervakantie gaan we verder met hen in gesprek over de wensen, zorgen en ideeën om de opvanglocatie op camping De Blekkenhorst mogelijk te maken. We vinden het belangrijk dat iedereen de gelegenheid heeft om hierbij aan te sluiten”.

Vervolgstappen

De gemeenteraad besluit in september tijdens een raadsvergadering of er krediet (geld) beschikbaar wordt gesteld om de camping aan te kopen. Daarna kan de gemeente Twenterand starten met voorbereidende werkzaamheden. De planning is dat de eerste bewoners aan het eind van dit jaar op de camping kunnen wonen. De locatie zal voor 2 tot 5 jaar blijven bestaan. Of de camping daarna blijft bestaan als opvanglocatie of weer wordt verkocht, is op dit moment nog niet bekend. Dat hangt onder andere af van hoe de situatie in Oekraïne zich ontwikkelt.