Sinds januari 2019 wordt er in Twente op het gebied van jeugdhulp en Wmo maatwerkvoorzieningen gewerkt volgens het Twents model. In het Twents model staat het resultaat van de inwoner of zijn gezinssysteem centraal. Dit vraagt individueel maatwerk voor alle inwoners met een ondersteuningsbehoefte.

De gemeente stelt samen met de inwoner vast welk resultaat moet worden behaald. Waar nodig vindt er met de aanbieder van voorkeur afstemming plaats. Hiervoor beschrijft een medewerker van de gemeente iedere keer specifiek het te behalen resultaat. Dit moet zo concreet mogelijk worden opgesteld omdat dit voor de aanbieder de inzet van ondersteuning bepaalt.

Er zijn geen standaard resultaten beschreven, het resultaat is voor elke inwoner en elk gezinssysteem anders. De wijze waarop de aanbieder tot een oplossing komt voor een individuele cliënt, kan per situatie verschillen.

Meer informatie

Meer informatie over het Twents Model staat op de website van de 14 samenwerkende gemeenten: www.samen14.nl(externe link) of bekijk onderstaande animatievideo.