Twenterand zoekt een nieuwe burgemeester: een burgemeester die past bij de gemeente Twenterand. Hiertoe heeft de gemeenteraad op 3 oktober in het bijzijn van de Commissaris van de Koning, de heer ir. A.P. Heidema, de “Profielschets voor de nieuwe burgemeester van Twenterand 2019” vastgesteld.

Profielschets

In de profielschets staat naar wat voor een burgemeester de gemeente Twenterand zoekt. De gemeente Twenterand zoekt een burgemeester die:

 • als voorzitter van raad en college boven de partijen staat;
 • de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming zeer hoog in het vaandel heeft staan;
 • als handhaver van openbare orde en veiligheid zijn of haar mannetje staat;
 • proactief hoeder is van integriteit; de nodige deskundigheid en bestuurlijke ervaring met zich meebrengt;
 • een relevant (politiek) netwerk heeft;
 • daadkrachtig en pragmatisch regie voert op de grote maatschappelijke opgaven;
 • een klik heeft met de identiteit van Twente en Twenterand;
 • gevoel en respect heeft voor ieders levensbeschouwelijke opvatting;
 • burgervader / burgermoeder is en het gezicht van de gemeente;
 • oog heeft voor de eenheid van de gemeente en de verscheidenheid van haar kernen;
 • betrouwbaar, verbindend, eerlijk, betrokken, aanspreekbaar en zichtbaar is en trots is om burgemeester van onze gemeente te zijn!

In de profielschets zijn de uitkomsten van de peiling onder inwoners en ondernemers volledig verwerkt. Aan de vertrouwenscommissie de eervolle taak om op zoek te gaan naar een eerste burger die voldoet aan dit profiel.

De opname van de vergadering waarin de profielschets is vastgesteld, kunt u bekijken via profielschetsvergadering 3 oktober.