De provincie Overijssel heeft besloten dat er een clustering van windmolens moet plaatsvinden op de grens van de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand, het ATT-gebied. De provincie ziet mogelijkheden voor meer windmolens dan de aantallen die gemeente Twenterand nu aan het voorbereiden is. Ook wil de provincie actief regie voeren op de invulling en uitvoering hiervan. De gemeente Twenterand is niet blij met dit besluit.

Wethouder Aimée van der Ham reageert: “Bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor windenergie zoeken we als gemeente continu naar een goede balans tussen de energietransitie én de leefbaarheid voor onze inwoners. We maken ons zorgen over het feit dat de provincie actief regie wil voeren en mogelijkheden ziet voor meer windmolens in het gebied dan onze ambitie, zoals we die ook hebben vastgelegd in de Regionale Energie Strategie. Het feit dat de provincie actief regie wil voeren sluit ook niet aan bij de gesprekken die wij tot nu toe hebben gevoerd met de provincie, samen met onze twee buurgemeenten Almelo en Tubbergen. Het besluit van de provincie voelt als een deuk in deze samenwerking. Daarom hebben wij de provincie gevraagd om hierover op korte termijn met ons in gesprek te gaan.”

Verantwoordelijkheid in de energietransitie

Twenterand neemt zijn verantwoordelijkheid in de energietransitie. Onder andere door de ambitie om 82 GWh duurzame energie op te wekken. Van deze 82 GWh is al ruim 30 GWh gerealiseerd door zon op dak en op veld. Voor de rest kijkt de gemeente Twenterand voor een groot deel naar windenergie in het zoekgebied op de gemeentegrenzen van Almelo, Tubbergen en Twenterand (ATT). Daarom is Twenterand al in 2019 gestart om samen met deze twee buurgemeenten te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor windmolens in dit gebied. Meer informatie over deze samenwerking is te vinden op www.twenterand.nl/att-windenergie.