Gemeente Twenterand en stichting Leergeld Twenterand gaan samenwerken om kinderen die dat nodig hebben een financieel steuntje in de rug te geven. Wethouder Martha van Abbema van gemeente Twenterand en Henk Kerkdijk, voorzitter van de Stichting Leergeld Twenterand, tekenden hiervoor op 2 juni 2021 een contract dat de al gestarte samenwerking formeel bevestigt.

Kinderarmoede komt veel voor in Nederland. Eén op de 12 kinderen heeft ermee te maken. De laatste tijd is er veel aandacht voor, vanuit de overheid, maar ook vanuit particuliere instanties. Stichting Leergeld Twenterand geeft kinderen in Twenterand een financieel steuntje in de rug als er problemen zijn met de financiering van zwemlessen, muzieklessen, schoolreisjes, excursies, busvervoer, etc. of met het aanschaffen van een fiets of computer om de lessen op school te kunnen volgen. 

Leergeld Twenterand wordt daarbij gesteund door de Vereniging van landelijke Leergeld stichtingen waarbij 109 stichtingen verspreid over heel Nederland zijn aangesloten. En nu dus ook formeel door de gemeente Twenterand. De slogan van de Leergeld stichtingen is “Alle kinderen mogen meedoen”. En dat is wat Leergeld Twenterand samen met de gemeente voor de inwoners van Twenterand wil bereiken.

Leergeld Twenterand is bereikbaar op tel 06-39743797, www.leergeld.nl/twenterand of via info@leergeldtwenterand.nl.