In deze toelichting leest u waarom de eenmalige energietoeslag 2023 er is en wanneer u hiervoor in aanmerking komt.

Waarom een eenmalige energietoeslag?

De kosten voor energie zijn fors hoger geworden voor huishoudens. Er is daarom besloten om mensen met een laag inkomen te helpen met het betalen van de stijgende energiekosten. De energietoeslag is eenmalig extra geld van € 1300,00 per huishouden wanneer u een laag inkomen hebt en energielasten moet betalen.

Wanneer komt u voor de eenmalige energietoeslag lage inkomens in aanmerking?

Om deze eenmalige energietoeslag te ontvangen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent woonachtig in de gemeente Twenterand
  • U bent ouder dan 20 jaar
  • U bent de hoofdbewoner. Dat wil zeggen dat u officieel geregistreerd staat als eigenaar of huurder van zelfstandige woonruimte waar uzelf in woont en u betaalt de energiekosten. Zelfstandige woonruimte is woonruimte met een eigen toegang en voorzien van wezenlijke (eigen) voorzieningen zoals eigen toilet, keuken, woon- en slaapkamer)
  • U heeft in de maand november 2023 een inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt
  • De eenmalige energietoeslag is nog niet ontvangen door iemand anders uit uw huishouden.
  • U heeft de eenmalige energietoeslag niet automatisch in december 2023 ontvangen.
  • U komt niet in aanmerking voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000.

Zorg ervoor dat uw aanvraag tijdig (uiterlijk voor 1 juni 2024) ingediend is

De uiterste datum om uw aanvraag in te leveren hebben wij vastgesteld op 1 juni 2024. Ontvangen we uw aanvraag later dan nemen we uw aanvraag niet meer in behandeling. Dat wil zeggen dat u dan geen eenmalige energietoeslag 2023 meer ontvangt, omdat u de aanvraag te laat heeft ingeleverd.

Voeg bewijsstukken bij de aanvraag

Zorg ervoor dat u alle noodzakelijke bewijsstukken bij uw aanvraagformulier voegt. Doet u dit niet dan kunnen we het recht op de eenmalige energietoeslag 2023 niet vaststellen.

Uw leefvorm, de voor u geldende bijstandsnorm en uw inkomensgrens (normen 1 juli 2023)

Leefvorm tot pensioengerechtigde leeftijd

Norm exclusief vakantietoeslag

Maximaal 120% van de norm

Alleenstaande

      € 1.155,79

     €  1.386,95

Samenwonenden

      € 1.651,12

     €  1.981,34

Leefvorm tot pensioengerechtigde leeftijd met kostendelende medebewoners

Tweepersoonshuishouden

      € 825,56

     €  990,67

Driepersoonshuishouden

      € 715,48

     €  858,58

Vierpersoonshuishouden

      € 660,45

     €  792,54

Leefvorm pensioengerechtigde leeftijd

Alleenstaande

      € 1.289,78

     €  1.547,74

Samenwonenden

      € 1.751,42

     €  2.101,70

Leefvorm pensioengerechtigde leeftijd met kostendelende medebewoners

tweepersoonshuishouden

      € 875,71

     € 1.050,85

Driepersoonshuishouden

      € 758,95

     € 910,74

Vierpersoonshuishouden

      € 700,57

     € 840,68

Wat wordt verstaan onder een kostendelende medebewoner?

Vanaf 27 jaar wordt een medebewoner meegeteld bij uw huishouden, behalve wanneer deze studiefinanciering ontvangt of een beroepsopleiding (BBL) volgt. Wanneer er sprake is van een medebewoner geldt voor u de kostendelersnorm. De kostendelersnorm betekent dat als u samenwoont met meerdere volwassenen, de gemeente de voor u geldende bijstandsnorm daarop aanpast. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager deze norm. De reden voor de kostendelersnorm is dat u lagere woonkosten heeft als er meer personen in uw woning wonen. U kunt deze kosten namelijk delen.

Meer informatie

Meer informatie kunt u verkrijgen bij het team Werk en Inkomen van gemeente Twenterand. De afdeling is op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 0546 – 840 840 tussen 9.00 uur en 12:00 uur of per e-mail: inkomen@twenterand.nl.