Wij willen volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 26-11-2015.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

 1. http://www.twenterand.nl (hoofdwebsite)

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

 1. Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

  Oorzaak

  Afbeeldingen zijn informatief en hebben geen alt-tekst.

  Gevolg

  Als afbeeldingen niet getoond kunnen worden, is niet duidelijk wat de afbeelding inhoudt en waar deze naartoe navigeert.

  Alternatieven

  -

  Maatregelen

  Alt-tekst toevoegen.

  Planning

  Eerste kwartaal 2016.

1. Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

Oorzaak

Afbeeldingen zijn informatief en hebben geen alt-tekst.

Gevolg

Als afbeeldingen niet getoond kunnen worden, is niet duidelijk wat de afbeelding inhoudt en waar deze naartoe navigeert.

Alternatieven

-

Maatregelen

Alt-tekst toevoegen.

Planning

Eerste kwartaal 2016.

2. Succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur (A)

Oorzaak

Onder de hoog contrast functie in de nieuwscarrousel wordt alleen via kleur duidelijk gemaakt welk item wordt getoond.

Gevolg

Mensen met een visuele handicap kunnen niet zien welk item op dat moment wordt getoond.

Alternatieven

-

Maatregelen

Het getoonde item onderstrepen.

Planning

Is inmiddels opgelost.

3. Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)

Oorzaak

Onder hoog contrast voldoen bepaalde onderdelen nog niet aan de contrasteisen.

Gevolg

Voor mensen met een visuele handicap worden die onderdelen niet juist weergegeven.

Alternatieven

-

Maatregelen

Website leverancier lost dit op.

Planning

Is inmiddels opgelost.

4. Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord (A)

Oorzaak

Footer en submenu's (op subsite's) zijn niet te bereiken middels de tabtoets.

Gevolg

Wanneer men met de tabtoets werkt kan men die onderdelen niet bereiken.

Alternatieven

-

Maatregelen

Leverancier lost dit op.

Planning

Is inmiddels opgelost.

5. Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels (AA)

Oorzaak

Er komen dubbele paginatitels voor.

Gevolg

Voorleesprogramma's lezen dubbele titels voor.

Alternatieven

-

Maatregelen

Leverancier past dit aan.

Planning

Is inmiddels opgelost.

6. Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar (AA)

Oorzaak

Wanneer men met de tabtoets door de website navigeert, is de focus niet duidelijk zichtbaar.

Gevolg

Het is niet duidelijk waar men zich op dat moment bevindt op de website.

Alternatieven

-

Maatregelen

Leverancier lost dit op.

Planning

Is inmiddels opgelost.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Digitoegankelijk.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.
 • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Testresultaten