HOME  |  Thema's  |  Veiligheid  |  Veiligheidsbeleid

Veiligheidsbeleid

Volgens de de AD Misdaadmeter is de gemeente Twenterand één van de veiligste gemeenten van Nederland. Maar een hoge mate van veiligheid is niet altijd vanzelfsprekend. 

Wij spannen ons daarom voortdurend in om deze veiligheid te houden en zelfs verder te verbeteren.

Hiervoor hebben wij beleid gemaakt: het Integraal Veiligheidsbeleid 2017 - 2020. Hierin staat hoe wij de komende jaren samen met ketenpartners en burgers willen werken aan veiligheid.