HOME  |  Thema's  |  Ter inzage  |  Concept Regeling innovatiefonds sociaal domein Twenterand 2018-2019

Concept Regeling innovatiefonds sociaal domein Twenterand 2018-2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand heeft op 23 januari 2018 de regeling innovatiefonds sociaal domein Twenterand 2018-2019 in concept vastgesteld. Deze regeling geeft invulling aan de motie van de gemeenteraad om voor twee jaar een innovatiefonds in te stellen die bijdraagt aan vernieuwingen in het sociaal domein.

Waar kunt u de conceptregeling inzien?

De conceptverordening kunt u van woensdag 24 januari 2018 tot en met dinsdag 20 februari 2018 gedurende de reguliere openingstijden inzien op het gemeentehuis en onderaan deze pagain. Reacties op de conceptverordening kunt u tot en met dinsdag 20 februari 2018 indienen.

Hoe kunt u reageren?

Uw schriftelijke reacties op de conceptregeling kunt u indienen van woensdag 24 januari 2018 tot en met dinsdag 20 februari 2018. De reacties dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Na afloop van de inspraaktermijn vindt een beoordeling van de reacties plaats. Bezien zal worden of de reacties aanleiding geven de conceptverordening op onderdelen bij te stellen. Alle belanghebbenden, die schriftelijk reageren, krijgen bericht terug nadat nadere besluitvorming op dat gebied plaats heeft gevonden.

Vragen?

Voor vragen over de conceptregeling kunt u contact opnemen met Tjitske Herbrink via telefoonnummer (0546) 840 840 of per email: t.herbrink@twenterand.nl