HOME  |  Thema's  |  Subsidies  |  Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

Op deze pagina kunt u een subsidieaanvraag doen. Dit betreft de volgende subsidieaanvragen:

 • Subsidieregeling aantrekkelijke gemeente. Heeft betrekking op de volgende beleidsvelden:
  - Cultuur
  - Toerisme
  - Sport
 • Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling en zelfredzaamheid. Heeft betrekking op de volgende beleidsvelden:
  - Sociale zaken
  - Maatschappelijke ondersteuning
  - Gezondheidszorg
  - Onderwijs
  - Jeugd
 • Subsidieregeling veilig leefklimaat. Heeft betrekking op de volgende beleidsvelden:
  - Openbare orde en veiligheid

Aanvragen moeten aansluiten bij (één van) de vier kernbegrippen van de gemeente Twenterand: vitaliteit, zelfredzaamheid, preventie en ondersteuning.

 • Een subsidie (aanvragen tot € 25.000,00) is een financiële bijdrage waarmee de gemeente Twenterand activiteiten ondersteunt die bijdragen aan de doelstellingen uit de programmabegroting (activiteitgericht). 
 • Een subsidie (aanvragen vanaf € 25.000,00) is een financiële bijdrage waarmee de gemeente Twenterand de activiteiten die met de subsidie worden verricht inhoudelijk wil sturen op resultaten die bijdragen aan de doelstellingen uit de programmabegroting (resultaatgericht).

U moet een aanvraag voor subsidie uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft indienen.

Wanneer u als rechtspersoon voor het eerst een subsidie aanvraagt, moet u de volgende gegevens meesturen:

 • Oprichtingsakte
 • Statuten
 • Jaarrekening (balans en resultatenrekening) en jaarverslag voorgaand jaar
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel
 • Recent kopie van een bankafschrift

Per subsidieregeling vindt u hier formulieren waarmee u subsidie kunt aanvragen. De formulieren moet u invullen, uitprinten, ondertekenen en opsturen naar Gemeente Twenterand, Postbus 67, 7670 AB Vriezenveen. U kunt deze ook inscannen en mailen naar info@twenterand.nl.

U kunt de aanvraag ook downloaden als pdf, schriftelijk invullen en naar ons terug sturen: