HOME  |  Thema's  |  Subsidies  |  Openbaar subsidieregister 2018

Openbaar subsidieregister 2018

De gemeenteraad heeft voor het jaar 2018 een subsidiebudget van circa 4 miljoen euro beschikbaar gesteld om doelen uit de programmabegroting te realiseren.

Het college van burgemeester en wethouders heeft dit subsidiebudget vervolgens verdeeld over de programma’s aantrekkelijke gemeente, maatschappelijke ontwikkeling & zelfredzaamheid en veilig leefklimaat.

Organisaties die activiteiten verrichten die bijdragen aan de gemeentelijke doelen uit deze programma’s hebben de mogelijkheid gehad tot 1 oktober 2017 een subsidieaanvraag in te dienen. Aanvragen moesten volledig en op tijd zijn en voldoen aan de vereisten van de algemene subsidieverordening en de aanvullende subsidieregelingen.

Het openbaar subsidieregister geeft inzicht hoe het bedrag van 4 miljoen euro aan subsidiegelden is verdeeld over de diverse subsidieaanvragers. De gemeente vindt het belangrijk om u hierover te informeren, het gaat ten slotte om gemeenschapsgeld.

De inhoud van dit openbaar subsidieregister is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. Eventuele wijzigingen in dit register worden gedurende het jaar 2018 verwerkt: