HOME  |  Thema's  |  Projecten en plannen  |  Westerhaar aan zet

Westerhaar aan zet

Begin 2014 is het stimuleringsprogramma ‘Gezond in…’ 2014-2017 aangekondigd, om sociaal economische gezondheidsverschillen in de samenleving te verminderen.

De middelen Gezond In De Stad (GIDS gelden) werden landelijk verdeeld over circa 600 wijken met de slechtste SEGV*-score. De gemeente Twenterand kreeg in de periode 2014-2017 een bedrag op basis van de SEGV- score van Westerhaar.

Samen met inwoners van Westerhaar en de ambassadeurs van Westerhaar aan zet is het thema bewegen gekozen om in de genoemde periode met de beschikbare middelen aandacht aan bewegen in Westerhaar besteden. De regeling ‘Beweegbonnen Westerhaar aan zet’ bood mogelijkheden om financiële ondersteuning te krijgen voor ideeën die er op zijn gericht inwoners van Westerhaar-Vriezenveensewijk meer te laten bewegen. Een heel aantal projecten zijn door Westerhaar aan zet mogelijk gemaakt, onder andere; Walking football, een wijksporttoernooi, een rollatorrace en een mobiele skatebaan hebben de inwoners van Westerhaar getracht meer aan het bewegen te krijgen.

Voortzetting Westerhaar aan zet

Vanaf 2018 staat de continuering van de initiatieven die door de beweegbonnen van Westerhaar aan zet mogelijk zijn gemaakt centraal bij Westerhaar aan zet. De ambassadeurs zetten zich in om samen te bekijken wat zij of hun netwerk kunnen bijdragen aan bestaande initiatieven. Zo zetten de ambassadeurs zich in de eerste helft van 2018 in voor het verder realiseren van de beleef en beweegtuin voor Westerhaar.

Ambassadeurs

De ambassadeurs van Westerhaar aan zet zijn personen die een groot netwerk in Westerhaar-Vriezenveensewijk hebben en/of deskundigen zijn op het gebied van gezondheid. Vanwege deze contacten en kennis hebben zij een belangrijke rol in het verspreiden van informatie over Westerhaar aan zet in het dorp, het met elkaar in contact brengen van inwoners en partijen en het stimuleren van inwoners tot deelname aan de ontstane activiteiten.

De ambassadeurs van Westerhaar aan zet zijn:

  • ambassadeurs westerhaar aan zetGerhard Aalderink (voetbalvereniging Voorwaarts)
  • Sylvia Hollander (Stichting ZorgSaam Twenterand)
  • Jet Elferink (Jeugdverpleegkundige GGD)
  • Jeannette Jager (Plaatselijk Belang)
  • Irma Weersink (basisschool De Bolkstoeke)
  • Marianne Nordt (basisschool De Fontein Oranjestraat)
  • Esther Hindriksen (TMZ ’t Haarhuus)
  • Anita Slatius (Kulthurhus De Klaampe)
  • Gerlinde Vredenborg (basisschool De Blokstoeke)
  • Esther van der Schee (basisschool De Fontein Hoofdweg)

De ambassadeurs die op de foto rechts ontbreken: Gerhard Aalderink, Sylvia Hollander, Esther Hindriksen, Esther van der Schee en Irma Weersink.

*De SEGV-score is gebaseerd op sociaal economische indicatoren zoals het gemiddelde inkomen in een wijk, het percentage mensen met een laag inkomen, het percentage laag opgeleiden en het percentage mensen dat niet werkt. Reden hiervoor is de relatie tussen de sociaal economische status van inwoners en de levensverwachting en aantal gezonde levensjaren van inwoners. Zo is de levensverwachting voor laagopgeleiden ongeveer zeven jaar lager dan voor hogeropgeleiden.