HOME  |  Thema's  |  Actueel  |  Nieuws  |  Inloopavond herinrichtingsplan Oranjeplein Vroomshoop

Inloopavond herinrichtingsplan Oranjeplein Vroomshoop

Dit item is gearchiveerd op 26-01-2018

Dit voorjaar starten we met de herinrichting van het Oranjeplein in Vroomshoop. Het inrichtingsplan voor het plein is in overleg met de gebruikers van de panden aan en in de omgeving van het plein tot stand gekomen.

Op donderdag 25 januari 2018 organiseren we een inloopbijeenkomst waar belangstellenden het uiteindelijke inrichtingsplan kunnen bekijken. Hierbij zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden. De inloopbijeenkomst vindt plaats van 16.00 tot 19.00 uur in activiteitencentrum Het Punt.

Herinrichting centrum Vroomshoop

Het Oranjeplein maakt onderdeel uit van het centrum van Vroomshoop. In 2014 heeft Odin Landschapsarchitecten voor het gehele centrum aan de westkant van de spoorlijn Almelo – Mariënberg een herinrichtingsplan opgesteld. Het plan is toen in overleg met de omwonenden en gebruikers van de panden in het gebied tot stand gekomen. Inmiddels zijn het plein voor Het Punt en de omgeving van het gezondheidscentrum aangelegd.

Herinrichting Oranjeplein

In 2018 wordt het Oranjeplein heringericht. Het plan zoals dat in 2014 is opgesteld, is in de afgelopen maanden besproken met de gebruikers van de panden in de omgeving en aan het plein zelf. Dit heeft geleid tot een inrichtingsplan waarvan de uitvoering dit voorjaar start. De oplevering van het plein is voor de bouwvak van 2018, zodat het plein ruimschoots voor de feestweek in september klaar is. De uitvoering van de werkzaamheden vindt daarnaast plaats in nauw overleg met vertegenwoordigers van Kerkelijk Centrum Irene zodat de kerk, wanneer noodzakelijk, gebruikt kan blijven worden. Bij de opening van de nieuwe Brede School dit najaar zal ook die omgeving ingericht zijn.

Het inrichtingsplan van het Oranjeplein is vanaf 25 januari ook te vinden op deze website.