HOME  |  Thema's  |  Actueel  |  Nieuws  |  Gezocht: Deelnemers klankbordgroep Verkeersvisie Vroomshoop

Gezocht: Deelnemers klankbordgroep Verkeersvisie Vroomshoop

Dit item is gearchiveerd op 16-09-2017

Wilt u meedenken en meepraten over een verkeersvisie voor uw dorp?

Meld u dan aan als deelnemer van de klankbordgroep Verkeersvisie Vroomshoop. Samen met een afvaardiging van inwoners, bedrijven en belangengroepen uit Vroomshoop denkt u mee met het college van burgemeester en wethouders over het opstellen van een verkeersvisie voor de hele kern Vroomshoop. Ingezoomd wordt op de lokale verkeersstructuur en situaties in de kern.

Klankbordbijeenkomst

Over enkele weken wordt de eerste klankbordbijeenkomst gehouden. Lokale belangengroepen en organisaties worden hiervoor uitgenodigd. Als inwoner van Vroomshoop kunt u ook deelnemen. U mag zich alleen aanmelden, maar u kunt ook uw krachten bundelen met andere inwoners uit uw wijk, buurt of straat. Per wijk, buurt of straat is er plek voor twee afgevaardigden. Ook kunt u contact opnemen met de Dorpsraad Vroomshoop en hen uw klacht, idee of suggestie over de verkeersstructuur in uw dorp kenbaar maken. De Dorpsraad Vroomshoop treedt op als belangenbehartiger van de inwoners van Vroomshoop en wordt uitgenodigd om deel te nemen in de klankbordgroep.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden tot 9 september 2017 bij de heer G. (Gert) Hofman. Dit kan via e-mail: g.hofman@twenterand.nl of telefoon: (0546) 840 515.