HOME  |  Thema's  |  Actueel  |  Nieuws  |  Gemeente start pilot met drie bokashi kuilen in Twenterand

Gemeente start pilot met drie bokashi kuilen in Twenterand

Dit item is gearchiveerd op 08-12-2017
bokashikuil

Als gemeente willen we duurzaam omgaan met de openbare ruimte in Twenterand. Waar we in het verleden spraken over afval en restproduct, hebben we het tegenwoordig over grondstof en kringlopen. Samen met onze partners zijn we bezig om in het groenbeheer duurzame stappen te maken. Een van deze projecten is het aanleggen van drie tijdelijke bokashi kuilen. Het gaat om een pilot.

Wat is bokashi?

Bokashi is een nieuwe fermentatie techniek overgekomen uit Japan. Door het toevoegen van speciale micro-organismen en mineralen worden organische (rest) materialen zoals bermmaaisel en blad omgezet naar een voedingsstof voor de bodem en het bodemleven. Door het zuurstofdicht afsluiten van de kuil, zal in ongeveer 8 tot 10 weken het organische materiaal gefermenteerd worden tot bokashi. In tegenstelling tot bij composteren komt er bij bokashi geen co2 vrij. De bokashi wordt vervolgens over het land uitgereden als bodemverbeteraar.

Welke locaties gaat het om?

Donderdag 23 november is de eerste van drie tijdelijke bokashi kuilen aangelegd en wel aan de Sluiskade in Westerhaar-Vriezenveensewijk (bekijk de foto's). De andere twee locaties liggen aan de Westerweilandweg en de Horstweg (zandwinlocatie Oosterweilanden) in Vriezenveen.

Begeleiding

De gemeente Twenterand wordt bij het aanleggen van de bokashi kuilen begeleid door het bedrijf de Oorsprong. Zij helpen met het opzetten van de kuilen en dragen daarbij hun kennis en ervaring over aan de gemeentemedewerkers en andere betrokkenen.