HOME  |  Thema's  |  Actueel  |  Nieuws  |  Donderdag 12 juli: Algemene Informatieavond Engbertsdijksvenen met presentatie drie oplossingsrichtingen

Donderdag 12 juli: Algemene Informatieavond Engbertsdijksvenen met presentatie drie oplossingsrichtingen

Dit item is gearchiveerd op 13-07-2018

Op donderdagavond 12 juli is er voor alle belangstellenden een algemene informatieavond over het proces rondom de planvorming van het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen. Omwonenden, belanghebbenden en andere belangstellenden zijn op donderdagavond 12 juli vanaf 19.30 uur uitgenodigd in Zaal Waaijer in Langeveen om te worden bijgepraat over de voortgang van dit project.

Sinds vorig jaar maart wordt er door het kernteam in opdracht van provincie Overijssel gewerkt aan het conceptinrichtingsplan voor Engbertsdijksvenen. Op dit moment zijn er drie combinatievarianten samengesteld met mogelijke oplossingsrichtingen voor de inrichting en de te nemen maatregelen in het gebied. Deze varianten worden op 12 juli gepresenteerd met een toelichting. Naar verwachting wordt in oktober duidelijk welke oplossingsrichting in het conceptinrichtingsplan wordt opgenomen.

Belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom in Zaal Waaijer. Om 20.00 uur start het programma. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het mailadres: planvormingengbertsdijksvenen@gmail.com.

Bekijk de uitnodiging: