HOME  |  Thema's  |  Actueel  |  Nieuws  |  Dát verdient een lintje!

Dát verdient een lintje!

Dit item is gearchiveerd op 17-05-2019
lintjes

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Maar deze personen zouden best eens in het zonnetje mogen worden gezet. Kent u zo iemand, en vindt u dat deze persoon publieke erkenning verdient?

De meest waardevolle waardering voor hem of haar is het toekennen van een onderscheiding of “lintje”. Iedereen mag zo’n lintje aanvragen, voor elke gewenste kandidaat.

Wanneer verdient iemand een lintje?

Iemand kan een lintje verdienen als er sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een bijzondere invulling van een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beide.

Persoonlijke, bijzondere verdiensten in het vrijwilligerswerk

Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid, kunnen bijvoorbeeld een lintje verdienen. Denk daarbij onder meer aan de activiteitenbegeleider in het verzorgingshuis of de coach van de sportclub. Maar ook aan de organisator van evenementen, de bezorger van het clubblad en iemand die jarenlang een bestuursfunctie vervult.

Persoonlijke, bijzondere verdiensten in de betaalde hoofdfunctie

Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden. Hij of zij moet dan “bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring” hebben verricht. Daarvan is sprake als de prestaties aanzienlijk verder gaan dan wat normaal gesproken van iemand in zo’n functie wordt verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Bovendien moet de samenleving baat hebben bij het verrichte werk. Het mag dus niet alleen van nut zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waar de kandidaat werkt.

Hoe draag je iemand voor?

Kent u iemand die volgens u een lintje verdient? Dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente Twenterand, tel. (0546) 840 840. Dit secretariaat kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke Onderscheiding en u uitleggen hoe u te werk moet gaan. Aanvragen moeten in ieder geval voor 1 juni 2019 bij de gemeente binnen zijn. Neem daarom tijdig contact op, zodat u voldoende tijd heeft om de aanvraag goed en volledig in te kunnen vullen.

Meer informatie

Voor meer informatie over Koninklijke Onderscheidingen kunt u ook terecht op de website van het Kapittel voor de Civiele Orden: www.lintjes.nl. Deze site beschrijft de geschiedenis en de achtergronden van het Nederlandse decoratiestelsel en de hele weg van de aanvraag tot verlening van een Koninklijke Onderscheiding.