HOME  |  Thema's  |  Actueel  |  Nieuws  |  Bijeenkomst Evenementenbeleid Twenterand 1 mei 2017 vanaf 19:00 uur

Bijeenkomst Evenementenbeleid Twenterand 1 mei 2017 vanaf 19:00 uur

Dit item is gearchiveerd op 02-05-2017

Als gemeente Twenterand zijn wij bezig met de ontwikkeling van nieuw evenementenbeleid. Hierin streven wij naar een beleid dat duidelijk is voor organisatoren en inwoners van onze gemeente.

De uitdaging hierin is om een goede balans te vinden tussen regels die ervoor zorgen dat een evenement goed en veilig kan worden gehouden en ruimte voor u als organisator om een aantrekkelijk evenement te organiseren. Daarover willen wij graag met u in gesprek gaan.

Regionaal

In het Regionaal Kader Evenementenveiligheid (Samen voor veilige evenementen in Twente) van de Veiligheidsregio Twente is de regionale werkwijze beschreven. De regionale werkwijze is gebaseerd op een aantal kaders en uitgangspunten. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen algemene en bestuurlijke uitgangspunten en een wettelijk kader. Belangrijk voor u om te weten is in ieder geval dat evenementen worden onderverdeeld in de risicoclassificatie A, B en C. Voor A evenementen geldt dat minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement moet zijn ingediend. Voor  B en C evenementen gaat een termijn gelden van 12 weken.

Algemeen kader en uitgangspunten

 1. De regionale werkwijze is van toepassing op alle vergunningsplichtige evenementen in Twente en geldig voor alle organisatoren, gemeenten en hulpverleningsdiensten. Met behoud van lokale en functionele verantwoordelijkheden.
 2. Er wordt een eenduidige regionale definitie van een publieksevenement gehanteerd.
 3. Gemeenten hanteren de onderdelen zoals opgenomen in een regionaal aanvraagformulier voor het aanvragen van een evenementenvergunning. Daarin zijn essentiƫle kerngegevens opgenomen om te kunnen komen tot een risicoclassificatie en een advies.
 4. Organisatoren van evenementen worden door de gemeenten gewezen op het tijdig aanvragen van een evenementenvergunning in verband met een zorgvuldige voorbereiding. Een volledig ingevuld regionaal aanvraagformulier inclusief bijlagen is hierbij essentieel.
 5. Alle vergunningsplichtige evenementen worden ingevoerd in de regionale digitale evenementenapplicatie.
 6. Er wordt een regionale risicoclassificatie gehanteerd voor het classificeren van evenementen in klasse A, B of C.
 7. Indien naast de evenementenvergunning andere vergunningen noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld een gebruiksvergunning) verlopen deze aanvragen parallel aan het traject van de evenementenvergunning.

Met het creƫren van evenementenbeleid voor de gemeente Twenterand willen we in ieder geval zorgen dat evenementen gestroomlijnd worden en dat de regels en termijnen duidelijk zijn. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat evenementen veilig en goed verlopen. De Veiligheidsregio Twente speelt hier een belangrijke rol in. Maar wat is die rol precies? Wat komt er allemaal kijken bij een aanvraag voor een evenement? En waarom zijn de regels aangescherpt?
En hoe denkt u als organisatie hierover over de volgende aspecten:

 • Eindtijden bij evenementen
 • Wel of geen geluidsvoorschriften bij evenementen
 • Het regelen van evenementen m.b.t. bestemmingsplannen
 • Evenemententerreinen aanwijzen
 • Onderscheid maken met evenementen binnen of buiten de bebouwde kom
 • Verkrijgen van volledig ingevulde aanvragen met bijlagen

Wij willen u als organisatie van een evenement en andere belanghebbenden dit graag uitleggen maar ook graag horen hoe u erover denkt. Daarom nodigen wij u van harte uit op maandagavond 1 mei 2017 vanaf 19:00 uur in het gemeentehuis in Vriezenveen.

De avond zal als volgt verlopen:

19:15 uur: Inloop met koffie en thee
19:30 uur: Voorwoord burgemeester Visser
19:45 uur: Presentatie Veiligheidsregio Twente en Gemeente Twenterand
20:15 uur: Tafelsessies
21:00 uur: Sluiting

Let op!

Tijdens de raadsinfo van 7 maart jl. over de omgevingswet, energietransitie en asbest hebben we enkele peilingen gedaan via Kahoot. Die methode willen we ook hier graag toepassen. Aan u dus het vriendelijke verzoek een opgeladen telefoon en/of tablet mee te nemen tijdens deze avond.

Indien u en meerdere leden van uw organisatie de bijeenkomst wil bijwonen kunt u zich opgeven bij mw. P. Elders van het Team Ruimte tot en met 24 april 2017. Bij het opgeven dient u aan te geven met hoeveel personen u komt. U kunt dit telefonisch doen op maandag, woensdag en donderdag via het telefoonnummer 0546-840840 of via de e-mail p.elders@twenterand.nl.