HOME  |  Thema's  |  Actueel  |  Nieuws  |  Beleidsnota Sociaal Domein Twenterand klaar voor inspraak

Beleidsnota Sociaal Domein Twenterand klaar voor inspraak

Dit item is gearchiveerd op 18-10-2018

De afgelopen periode hebben we samen met diverse organisaties en andere betrokkenen bij het sociale beleid in Twenterand gekeken welke onderwerpen we de komende jaren moeten aanpakken.

Dit hebben we opgeschreven in de nieuwe integrale beleidsnota sociaal domein. Deze ligt nu ter inspraak. Dat betekent dat iedereen die dat wil, aan kan geven wat hij of zij van de plannen vindt. Met deze inbreng kunnen we de nota verder verbeteren.

Achtergrond

De gemeente Twenterand wil dat al haar inwoners kunnen meedoen in de samenleving, zich kunnen redden en kunnen ontwikkelen. Mensen die dit niet op eigen kracht kunnen, helpen we om de ondersteuning te krijgen die ze nodig hebben.   

De gemeente Twenterand heeft veel taken die mensen direct raken. Bijvoorbeeld welzijn en zorg maar ook het begeleiden naar werk of financiële ondersteuning van mensen. Al deze taken samen noemen we het ‘sociaal domein’. De plannen die we hiervoor hebben, staan in beleidsnota’s die de gemeenteraad vaststelt. Er is nu een nieuw plan. Voor het eerst staan de aparte plannen van jeugdhulp, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), participatie/sociale zaken en de verbinding met onderwijs samen in één plan. Vraagstukken in het sociaal domein passen vaak niet in hokjes of afzonderlijke wetten, maar vragen om een aanpak op verschillende gebieden. Dat noemen we een integrale aanpak. We kiezen hierbij voor vier thema’s:

  • Omkijken naar elkaar
  • Economisch vitale inwoners
  • Iedereen doet mee
  • Thuis is het fijn en veilig

In de nieuwe beleidsnota staat ons sociale beleid voor de komende vier jaar (2019 - 2022). Er gebeuren al veel goede dingen in Twenterand op sociaal gebied. Maar om verder te komen, moeten we keuzes maken met welke problemen we extra aan de slag gaan. Zo bereiken we ook op de langere termijn meer. Hiervoor is het nodig dat we op een andere en nieuwe manier met elkaar samenwerken.

Waar gaat de nota over?

De plannen gaan over allerlei onderwerpen. Van vrijwilligers en mantelzorgers tot problemen met een scheiding en schulden. Van nieuwe voorzieningen waar je zonder verwijzing van bijvoorbeeld een huisarts naar toe kunt tot het helpen bij het vinden van werk. Van de ontwikkeling van kinderen tot jongeren van onder de 18 jaar en ouder die hulp nodig hebben. Van langer zelfstandig thuis wonen en preventie tot ondersteuning en hulp bieden waar het nodig is. Zaken die onze inwoners raken, van jong tot oud!

Wij zijn benieuwd wat u vindt van onze nieuwe nota!

Samen met allerlei organisaties en andere betrokkenen bij het sociale beleid hebben we bepaald welke onderwerpen we de komende jaren gaan aanpakken. Niet alles kan, want de gemeente heeft weinig financiële ruimte. We maken dus keuzes voor de meest belangrijke onderwerpen. We horen graag van u of dit de juiste onderwerpen zijn. Met uw inbreng kunnen we het plan verbeteren!

Waar kunt u het voorstel inzien?

Het concept plan ligt vanaf 2 oktober tot en met 29 oktober 2018 tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook onderaan deze pagina vinden.

Hoe kunt u reageren?

Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen, kunt u schriftelijk een reactie geven. Deze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand, Postbus 67, 7670 AB te Vriezenveen of via e-mailen naar info@twenterand.nl.

Speciale e-mailservice!

Wanneer u een korte vraag of reactie heeft over onderwerpen die met het plan te maken hebben of wilt u het plan toegezonden krijgen, dan kunt u een e-mail sturen naar een speciaal e-mailadres: transformatie@twenterand.nl. U krijgt dan ook per e-mail antwoord.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Na afloop van de inspraaktermijn bekijken we of we op basis van de reacties het plan aan moeten passen. Ook kan het zijn dat we uw idee bij de uitvoering van het plan meenemen. Iedereen die schriftelijk reageert, krijgt bericht nadat er een besluit is genomen.

De gemeenteraad zal volgens de planning in december 2018 het plan bespreken. Zij stellen dit plan – dat op hoofdlijnen is geschreven - vast. Daarna wordt het plan vertaald naar uitvoering en ook dit willen wij waar mogelijk samen met u, als inwoner of organisatie, gaan oppakken. Samen maken we de ideeën uit het plan concreet voor Twenterand!