HOME  |  Thema's  |  Actueel  |  Nieuws  |  4 miljoen voor samenleving van Twenterand

4 miljoen voor samenleving van Twenterand

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand heeft een besluit genomen over de verdeling van de subsidies voor 2018. De gemeenteraad van Twenterand heeft daarvoor een bedrag van ongeveer 4 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Organisaties die activiteiten verrichten die bijdragen aan de gemeentelijke doelen konden tot 1 oktober 2017 een subsidieaanvraag indienen. Dat hebben er in totaal ruim 70 gedaan. Aanvragen moesten volledig en op tijd zijn en voldoen aan de vereisten van de algemene subsidieverordening en de aanvullende subsidieregelingen.

Onafhankelijke beoordeling

Na de beoordeling bleek dat er meer subsidie is aangevraagd dan beschikbaar was. Dit betekent dat een rangordelijst opgesteld moest worden om binnen het subsidiebudget te blijven. Hiervoor is een beoordelingscommissie met een onafhankelijk voorzitter in het leven geroepen. Deze commissie heeft keuzes voorbereid voor het college van burgemeester en wethouders.