HOME  |  Thema's  |  Actueel  |  Nieuws

Nieuws

 • Bijeenkomst invulling bouwlocaties de Smithoek en Zuidmaten-oost in Den Ham

  (24-11-2017)

  Binnenkort gaan we aan de slag met locaties de Smithoek en de volgende fase van Zuidmaten-Oost in Den Ham. We nodigen inwoners van harte uit om met ons mee te denken over de invulling ervan. Op donderdag 30 november organiseren wij daarvoor vanaf 18.45 uur een bijeenkomst bij de Zandstuve. In werksessies willen we met elkaar komen tot een goed woningaanbod voor de genoemde locaties.

  Lees meer
 • Column wethouder Jan-Herman Scholten: 'Twenterand bruist'

  (24-11-2017)

  De woningmarkt trekt aan. Er wordt weer gebouwd. De gemeente zal er voor moeten zorgen dat er voldoende (nieuwe) woningen beschikbaar zijn in al onze kernen.

  Lees meer
 • Artikelenserie Duurzaamheid en omgeving: Verbinder Eduard van der Heiden

  (23-11-2017)

  Gemeente Twenterand schenkt dit najaar met een artikelenserie aandacht aan de thema’s duurzaamheid en omgeving. Dit keer aandacht voor Eduard van der Heiden, voormalig teamleider Buitendienst bij de gemeente Twenterand.

  Lees meer
 • 14 miljoen subsidie voor Zonnepark Oosterweilanden

  (22-11-2017)

  Een bedrag van 14 miljoen euro is door de rijksoverheid verleend voor de realisatie van het Zonnepark Oosterweilanden in de gemeente Twenterand.

  Lees meer
 • Algemene informatieavond Engbertsdijksvenen op 30 november 2017

  (21-11-2017)

  Op donderdag 30 november is er weer een informatieavond over het project ‘Planvorming Engbertsdijksvenen'. Belangstellenden zijn daarvoor van harte uitgenodigd.

  Lees meer
 • Oproep nomineren Jeugdlintje

  (20-11-2017)

  Het Jeugdlintje is een concept dat dit jaar opnieuw wordt georganiseerd door Jongerenraad Twenterand. Ben of ken jij iemand tussen de 10 en 18 jaar die een nominatie verdiend? Geef hem of haar dan op.

  Lees meer
 • Duurzaamheidsconferentie op 29 november

  (17-11-2017)

  Op 29 november organiseert de Gemeente Twenterand de Duurzaamheidsconferentie, de afsluiting van de Twenterandse Duurzaamheidsmaand, die momenteel nog in volle gang is.

  Lees meer
 • Horecaondernemers opgelet! Regels met betrekking tot eisen Sociale Hygiëne aangescherpt

  (16-11-2017)

  De regels met betrekking tot de eisen Sociale Hygiëne zijn aangescherpt. Zorg er uiterlijk 1 mei 2018 voor dat u ingeschreven staat in het Register Sociale Hygiëne en dat uw (vak)diploma omgezet wordt naar een Diploma Sociale Hygiëne. Het Diploma Sociale Hygiëne wordt afgegeven door de Landelijke Examencommissie van SVH.

  Lees meer
 • Aanrijtijden politie Twenterand oktober 2017

  (14-11-2017)

  De politie Twenterand verstrekt gegevens over de aanrijtijden. Bekijk deze gegevens over oktober 2017:

  Lees meer
 • Start werkzaamheden Oostkant Linderflier Vroomshoop op 13 november

  (09-11-2017)

  In 2018 start Nijhuis Bouw met de nieuwbouw van woningen in het gebied Linderflier. Voordat de woningen gebouwd kunnen worden, wordt het terrein bouwrijp gemaakt.

  Lees meer
 • Renovatie plantsoenen en locaties te kappen en herplant bomen 2017-2018

  (14-09-2017)

  Wij zijn op dit moment bezig met het renoveren van bepaalde groenvakken. Dit duurt tot en met het eind van 2018.

  Lees meer
 • Gemeente start pilot met drie bokashi kuilen in Twenterand

  (24-11-2017)

  Als gemeente willen we duurzaam omgaan met de openbare ruimte in Twenterand. Waar we in het verleden spraken over afval en restproduct, hebben we het tegenwoordig over grondstof en kringlopen. Samen met onze partners zijn we bezig om in het groenbeheer duurzame stappen te maken. Een van deze projecten is het aanleggen van drie tijdelijke bokashi kuilen. Het gaat om een pilot.

  Lees meer
 • Gezocht: meedenkers Innovatiefonds Sociaal Domein

  (23-11-2017)

  Er is veel betrokkenheid nodig in de samenleving om samen de grote opgave in het sociaal domein aan te gaan. Daarvoor zijn we op zoek naar vernieuwende en creatieve ideeën op sociaal gebied.

  Lees meer
 • De gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekering

  (23-11-2017)

  Omdat een goede zorgverzekering belangrijk is, kent de gemeente Twenterand de Menzis gemeentepolis: een zorgverzekering bedoeld voor mensen met een lager inkomen en veel zorgkosten.

  Lees meer
 • Vervoer op maat, ook in Twenterand

  (22-11-2017)

  De Twentse gemeenten willen er ook in de toekomst voor zorgen dat iedereen in Twente mee kan blijven doen. Vervoer is daarbij belangrijk. 

  Lees meer
 • Toekomstcoach laat jongeren weer geloven in zichzelf

  (21-11-2017)

  In opdracht van de gemeente Twenterand is MEE IJsseloevers gestart met het project Toekomstcoach.

  Lees meer
 • Gemeente stelt startersleningen beschikbaar voor bestaande woningen

  (20-11-2017)

  Ook in Twenterand is de woningmarkt in beweging. Starters hebben weer vertrouwen in de toekomst en durven de stap naar een eerste koopwoning te zetten.

  Lees meer
 • Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdhulp

  (16-11-2017)

  De gemeente Twenterand heeft in mei en juni van dit jaar inwoners die Jeugdhulp en/of Wmo ontvangen, gevraagd naar hun ervaringen.

  Lees meer
 • Inspiratieavond zwerfvuil op 27 november

  (15-11-2017)

  Maandagavond 27 november organiseren we een inspiratiebijeenkomst over zwerfvuil. Bent u een vrijwilliger die zich inzet in uw buurt om zwerfvuil op te ruimen? Dan bent u van harte uitgenodigd op deze inspirerende avond.

  Lees meer
 • Adviesspreekuur burenruzies voortaan maandelijks

  (13-11-2017)

  Sinds afgelopen voorjaar is er een gratis spreekuur voor inwoners van Twenterand die ruzie met hun buren of andere wijkbewoners hebben. In dit spreekuur kunnen inwoners hun verhaal kwijt aan onafhankelijke adviseurs die met hen meedenken over mogelijke oplossingen.

  Lees meer
 • Appeltje van Oranje: € 15.000,- voor een geslaagd sociaal initiatief

  (07-11-2017)

  Het Oranje Fonds zoekt voor de Appeltjes van Oranje jongeren tot 35 jaar die een initiatief hebben genomen om iets goeds te doen voor een ander.

  Lees meer
 • Werkzaamheden Irenestraat, Margrietstraat Van Stolberglaan, Dillenburgstraat en de Nassaustraat in Vroomshoop tot eind 2017

  (12-07-2017)

  Eind augustus wordt in Vroomshoop gestart met de vervanging van de riolering in en de herinrichting van de Margrietstraat. Vervolgens wordt de riolering vervangen in de Van Stolberglaan, De Dillenburgstraat, De Irenestraat en de Nassaustraat en worden deze straten heringericht. De werkzaamheden duren tot eind 2017.

  Lees meer
Archief