HOME  |  Thema's  |  Actueel  |  Nieuws

Nieuws

 • Veel energie in evenementen Twenterand

  (19-04-2019)

  ‘Hoe kunnen we samen zo goed mogelijk evenementen organiseren in Twenterand?’ Dat was de hoofdvraag van een bijeenkomst die woensdagavond 17 april werd georganiseerd in de Zandstuve in Den Ham.

  Lees meer
 • Gemeentehuis en Milieustraat gesloten op Goede Vrijdag en 2e Paasdag

  (18-04-2019)

  Op Goede Vrijdag (19 april) en op Tweede Paasdag (22 april) is het gemeentehuis gesloten. De Milieustraat aan de Aziëlaan in Vroomshoop is op Goede Vrijdag gesloten.

 • Twenterand: toezicht op groen, financiën op orde, voorzieningen op peil

  (18-04-2019)

  “Het beeld dat de provincie van de gemeente Twenterand heeft is dat Twenterand enerzijds inspanning levert om haar wettelijke taken goed uit te voeren en anderzijds dat de gemeente nog steeds financiële risico’s loopt.” De provincie Overijssel oordeelt dat de gemeente Twenterand over het geheel genomen ‘groen’ scoort op onderdelen waar de provincie een toezichthoudende taak heeft.

  Lees meer
 • Preventieve luisbestrijding

  (18-04-2019)

  De gemeente Twenterand gebruikt een revolutionaire methode om de weerstand van lindebomen te verhogen en zo luisoverlast tegen te gaan.

  Lees meer
 • Wies met de Patries: Hoopgevende resultaten van Patrijzen in Twenterand

  (15-04-2019)

  Het jaar 2018 is gebruikt om te volgen hoeveel Patrijzen voorkomen in Twenterand. Er kwamen minder waarnemingen binnen dan in 2017, toen er in een aantal gebieden gericht gezocht werd. Toch werden een paar hoopgevende resultaten gemeld.

  Lees meer
 • Geef uw mening over koopzondag in Twenterand

  (05-04-2019)

  Sinds donderdag 4 april, kunnen inwoners van Twenterand hun mening geven over eventuele koopzondagen in de gemeente. Via www.twenterand.ikpraatmee.nl wordt u gevraagd een aantal vragen te beantwoorden.

  Lees meer
 • Werkzaamheden fietspad Kerkallee-De Rohorst Den Ham

  (08-03-2019)

  Tussen de Marleseweg en sportpark ‘de Rohorst’ in Den Ham wordt een nieuw fietspad aangelegd. Bij de kruising met de Lindebeek komt een fietsbrug.

  Lees meer
 • Energiestrategie Twente: Twente werkt samen aan de nationale klimaatdoelen

  (19-04-2019)

  Bestuurders van de 14 Twentse gemeenten, de waterschappen, Provincie Overijssel, Twence en de netbeheerders Coteq en Enexis hebben afspraken gemaakt. De afspraken gaan over de manier waarop Twente haar bijdrage gaat bepalen aan het behalen van de doelen uit het Nationaal Klimaatakkoord.

  Lees meer
 • Wijziging afvalinzameling 2e Paasdag

  (18-04-2019)

  Op maandag 22 april is het 2e Paasdag. Op deze dag wordt er geen afval ingezameld in de gemeente Twenterand. De afvalinzameling van maandag 22 april wordt verplaatst naar zaterdag 20 april.

  Lees meer
 • Plannen voor uw erf? Kom op 9 mei naar Den Ham

  (18-04-2019)

  Op donderdag 9 mei organiseert de gemeente Twenterand een bijeenkomst voor alle bewoners van het buitengebied. Tijdens deze bijeenkomst worden belangstellenden geïnformeerd over de ontwikkelmogelijkheden die er zijn voor erfeigenaren/-bewoners.

  Lees meer
 • Milieustraat gesloten op Koningsdag zaterdag 27 april

  (18-04-2019)

  De Milieustraat is op Koningsdag zaterdag 27 april gesloten. Op woensdag 1 mei is de Milieustraat weer open van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

 • Hulp gevraagd aan basisscholen in Twenterand voor 75 jaar vrijheid

  (11-04-2019)

  In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. Het is dan 75 jaar geleden dat Nederland is bevrijd van de Duitse bezetter. Een bijzonder lustrum waaraan Twenterand veel aandacht besteedt. In aanloop naar 2020 roept de educatiegroep van het Historisch Museum Vriezenveen de hulp in van leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in Twenterand. De bedoeling is met hun inbreng een expositie over de oorlogsjaren in te richten.

  Lees meer
 • Oefenen met het reizen in het openbaar vervoer

  (04-04-2019)

  Binnen het reizen met het openbaar vervoer is er de laatste jaren het één en ander veranderd. Voor het reizen met het openbaar vervoer heeft men een OV-chipkaart nodig of men moet een kaartje kopen bij de kaartautomaat. We merken dat het voor senioren soms lastig is om hier mee om te gaan omdat ze niet weten hoe dit werkt.

  Lees meer
 • Renovatie plantsoenen en locaties te kappen en herplant bomen 2018-2019

  (18-10-2018)

  Wij zijn bezig met het renoveren van bepaalde groenvakken. Dit duurt tot en met eind 2019.

  Lees meer
Archief